rekrutacja 2013/2014

Rekrutacja rozpoczęta !!! Bezpieczeństwo narodowe, Ekonomia, Filologia angielska, Filologia polska, Historia, Pedagogika, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie SPRAWDŹ OFERTĘ Kontakt: rekrutacja@unipt.pl tel. (44) 732 74 00 wew. 236    
Home

E-SPORT W PIOTRKOWIE

Serdecznie zapraszamy fanów e-sportu i nie tylko na turniej E-Sport Challenge Piotrków o puchar Rektora UJK. W czasie zawodów zmierzy się 8 pięcioosobowych drużyn w grę Counter Strike: Global Offensive. Pomysłodawcą i współorganizatorem imprezy jest student drugiego roku bezpieczeństwa narodowego Piotr "Szczypo" Szczypiński. Rozgrywki odbędą się w najbliższą sobotę (05.09.) w auli budynku A Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Start turnieju o godz. 9:00. Zapraszamy do wspólnego kibicowania!!!

Turniej CS:GO

Więcej…

NOWA OFERTA ZATRUDNIENIA

W sekcji "Zatrudnienie" zostało umieszczone ogłoszenie dot. zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Społecznych  - ZOBACZ

INFORMACJE DOT. STYPENDIÓW

Składanie wniosków o stypendium socjalne i socjalne w zwiększonej wysokości:
W terminie od 07.09.2015 do 10.10.2015r.
•    Wydział Nauk Społecznych - bud. A pok. 24
•    Wydział Filologiczno - Historyczny bud. B pok. 8

Składanie wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów:
W terminie do 15.10.2015r.
•    Wydział Nauk Społecznych - bud. A pok. 24
•    Wydział Filologiczno - Historyczny bud. B pok. 8

Składanie wniosków o stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych:
W dniach od 07.09.2015 do 10.10.2015r.
•    Akademik Olimp - pok. 10 A

LETNIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ REGIONU - PIASTOWSKIE KASZTELANIE REGIONU PIOTRKOWSKIEGO: ROZPRZA I WOLBÓRZ

Letnie spotkania z historią

KONFERENCJA NAUKOWA „WALCZYMY ZA ŚWIĘTĄ SPRAWĘ, ZA WOLNĄ POLSKĘ!” PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE WOBEC WŁADZY KOMUNISTYCZNEJ

17 czerwca 2015 r. w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie odbyła się konferencja naukowa pt. „Walczymy za świętą sprawę, za wolną Polskę!” Podziemie niepodległościowe wobec władzy komunistycznej. Jej organizatorami byli: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Otworzył ją i poprowadził pierwszą część dr Dariusz Rogut, organizator konferencji. Z ramienia władz UJK przybył dr hab. Marek Dutkiewicz, dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego, a z UDSKiOR Magdalena Sawka. W sesji uczestniczył Rober Telus poseł PiS. Okręg Łódź ŚZŻAK reprezentowali płk Zbysław Raczkiewicz „Orzeł”, płk Stanisław Pasikowski „Tygrys” oraz mjr Mirosław Kopa „Miron”, a Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi dr Joanna Żelazko (naczelnik OBEP) oraz dr Jerzy Bednarek (zastępca naczelnika OBUiAD).

Konferencja naukowa: Walczymy za świętą sprawę, za wolną Polskę! Podziemie niepodległościowe wobec władzy komunistycznej

KONFERENCJA W GLIWICACH: POD CZERWONĄ GWIAZDĄ. ASPEKTY SOWIECKIEJ OBECNOŚCI W EUROPIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ W 1945 ROKU

Dr Dariusz Rogut, pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, reprezentował Filię UJK na międzynarodowej konferencji naukowej Pod czerwoną gwiazdą. Aspekty sowieckiej obecności w Europie Środkowowschodniej w 1945 roku (Under the Red Star. Aspects of Soviet Presencein East Central Europe in 1945). Odbyła się ona w dniach 11-12 czerwca 2015 r. w Gliwicach. Zorganizował ją Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności oraz Muzeum w Gliwicach. W sesji uczestniczyli badacze z Rosji, Niemiec, Węgier oraz Polski.

Konferencja: Pod czerwoną gwiazdą. Aspekty sowieckiej obecności w Europie Środkowowschodniej w 1945 roku

KONFERENCJA NAUKOWA: JÓZEF PIŁSUDSKI. W 80. ROCZNICĘ ŚMIERCI

29 maja 2015 r. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz Muzeum Regionalne w Bełchatowie zorganizowały konferencję naukową pt. Józef Piłsudski. W 80. rocznicę śmierci. Konferencję otworzył dr Dariusz Rogut, a słowo wstępne wygłosił prorektor UJK prof. Zygmunt Matuszak. Obradom przysłuchiwali się przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych i kombatanckich, młodzież licealna i gimnazjalna z Bełchatowa i Gminy Bełchatów.

Józef Piłsudski. W 80. rocznicę śmierci

LETNIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ REGIONU - PRUSACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Letnie spotkania z historią

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016

Student winien złożyć wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do dziekana właściwego wydziału. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa z dniem 01.09.2015 r.

Więcej…

XII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "OTWARTE DRZWI"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.

Więcej…

Strona 1 z 112

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony