Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

16-10-2020

INFORMACJA NT. PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO

Informujemy, że na platformie Wirtualna Uczelnia zostanie umieszczony kurs internetowy z przedmiotu Przysposobienie biblioteczne. Przypominamy, że zajęcia z przedmiotu są obowiązkowe. O formie
i terminie zaliczenia kursu poinformujemy w kolejnym komunikacie.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube