Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

28-10-2020

Spotkanie z przedstawicielami policji

spotkanie z przedstawicielami policji piotrkowskiej

W dniu 26 października 2020 roku w siedzibie Uczelni odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, Komendantem Krzysztofem Mikułowskim oraz I Zastępcą Komendanta Jackiem Rzepkowskim.

Uczelnię reprezentowali Dziekan Filii dr hab. Natalia Wasilewska, prof. UJK, zastępca kierownika Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Filii, dr hab. Jerzy Prochwicz, prof. UJK oraz dr Agnieszka Rogozińska. Prowadzone rozmowy dotyczyły współpracy Uczelni z Komendą, przede wszystkim w aspekcie podwyższenia jakości kształcenia, dzięki nabyciu umiejętności praktycznych przez studentów w trakcie studiów na kierunku „Bezpieczeństwo Narodowe” oraz możliwości przy-szłego wykorzystania takich umiejętności na rynku pracy w regionie piotrkowskim.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube