Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

24-09-2018

Obwieszczenie prezesa GUS

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia   21  września 2018 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
  gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.      
     

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r.  3399 zł.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.