Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

29-10-2018

Prosimy o odbiór decyzji dot. stypendiów

Pilne !!!
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych proszeni są o pilny odbiór decyzji dot. stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów.
Odbiór decyzji administracyjnej jest warunkiem wypłaty stypendium

Wydział Nauk Społecznych – budynek A pok. 24
Wydział Filologiczno-Historyczny – budynek B pok. 4

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube