Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

28-01-2019

Spotkanie z pracownikiem MOPS

Spotkanie z pracownikiem MOPS

Dnia 22 stycznia 2019 roku odbyły się zajęcia poprowadzone przez etatowego pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, starszego specjalistę pracy socjalnej – mgr Marzennę Rumińską-Filipek ze studentami I roku kierunku ekonomia w ramach przedmiotu Polityka społeczna prowadzonego przez dr Wiesława Rogalskiego.


Tematem zajęć było przedstawienie działalności władz samorządowych szczebla podstawowego (miasto Piotrków Trybunalski) poprzez funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Pracownik MOPR przedstawił studentom w formie prezentacji multimedialnej zadania i działania ośrodka oraz praktyczne aspekty pracy pracowników opieki społecznej, które są realizowane poprzez następujące formy pomocy: środowisku rodzinnemu (poprzez pomoc materialną, usługi opiekuńcze, poradnictwo, projekty socjalne); przy udziale Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka (pomoc osobom mającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w pieczy zastępczej, pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze); poprzez Zespół Świadczeń Rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze, zapomogi, fundusz alimentacyjny); dzięki pomocy w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Omówiono źródła pozyskiwania środków na działalność socjalną dla mieszkańców miasta i gminy. Przedstawiono obszar działań za lata 2016-2018. Jednocześnie zaproponowano studentom pomoc wolontaryjną i współpracę z MOPR. Zajęcia zakończyły się pytaniami od studentów i podsumowaniem roli i zadań opieki społecznej realizowanej przez MOPR. ZOBACZ ZDJĘCIA

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube