Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

18-03-2019

Spotkanie z ambasadorem Rosji

W dniu 27 lutego w siedzibie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Warszawie odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia oraz osób zaangażowanych we współpracę z Rosją z Ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergiejem Andriejewem.

Wśród zaproszonych na spotkanie osób znalazła się też dr Joanna Harazińska – opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Polska-Wschód” działającego przy Studium Języków Obcych Filii UJK.
Na spotkaniu dyskutowano na temat różnych zakresów współpracy Polski i Rosji.
Dr Joanna Harazińska zabrała głos w kwestii wymiany młodzieży. Podkreśliła, że można odnieść wrażenie, że przedstawiciele Rosji nie doceniają roli polskiej prowincji, udzielając wsparcia projektom dotyczącym wyłącznie dużych ośrodków akademickich, a przede wszystkim stolicy. Zwróciła też uwagę zebranych, że studenci zaangażowani we współpracę z Rosją w ramach własnego czasu wolnego, a nie z racji obowiązkowego programu studiów, jak to jest w przypadku rusycystów czy wschodnioznawów, zasługują na tym większe zainteresowanie i wsparcie.
Dr Joanna Harazińska przedstawiła historię Koła określanego przez Prezesa Stowarzyszenia „Polska-Wschód” jako najlepsze koło studenckie tego typu w kraju i wspomniała o konieczności wspierania takich właśnie grup młodzieży. Do Jego Ekscelencji skierowała prośbę o przekazanie odpowiednim ośrodkom do tego uprawnionym prośby o przygotowanie większej oferty współpracy dla mniejszych miast Polski, gdzie dzisiaj, jak zaznaczyła, być może kształcą się przyszli wybitni przedstawiciele Polski, w tym politycy, którzy będą decydować o naszej wspólnej przyszłości.
Spotkanie przebiegało w przyjaznej, roboczej atmosferze, miało charakter szczerej, otwartej dyskusji, w tym o sprawach trudnych, kontrowersyjnych.

spotkanie z ambasadorem Rosji

 

 

 

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube