Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

06-05-2019

Dialog pokoleń

Zapraszamy na konferencje „DIALOG POKOLEŃ – nowe wyzwania dla doradztwa zawodowego wobec zmian na rynku pracy”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim zapraszają do wzięcia udziału w Konferencji pod hasłem:

„DIALOG POKOLEŃ – nowe wyzwania dla doradztwa zawodowego wobec zmian na rynku pracy”

Konferencja odbędzie się dnia 14 maja 2019 roku w godzinach od 10.00 do 15.00 w Auli Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 114/118 (budynek A).

Zasadniczymi celami planowanego przedsięwzięcia jest:
– ukazanie różnic pomiędzy pokoleniami funkcjonującymi na rynku pracy oraz metod efektywnej komunikacji pomiędzy nimi;
– wspieranie doradztwa zawodowego poprzez wskazywanie kierunków rozwoju – trendów odpowiadających na potrzeby współczesnego rynku pracy,
– prezentacja rozwiązań na rzecz podnoszenia jakości i efektywności doradztwa zawodowego i edukacji;
– nadawanie znaczenia środowisku doradców zawodowych we wzmacnianiu świadomych preferencji i wyborów edukacyjno-zawodowych.

Zapraszamy szczególnie:

• doradców zawodowych z urzędów pracy i agencji zatrudnienia,
• szkolnych doradców zawodowych i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych,
• kadrę akademicką,
• studentów i absolwentów szkół wyższych.

Informacji na temat Konferencji udziela:
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Tryb. telefonicznie: 44 649 60 87 lub email: cizpt@wup.lodz.pl

Konferencja ma charakter otwarty.

dialog pokoleń konferencja

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube