Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

15-05-2019

DIALOG POKOLEŃ

W dniu 14 maja 2019 r. odbyła się konferencja „Dialog Pokoleń- nowe wyzwania dla doradztwa zawodowego wobec zmian na rynku pracy”.
Konferencja ukazała różnice pomiędzy pokoleniami funkcjonującymi na rynku pracy oraz metody komunikacji pomiędzy nimi. Zaprezentowane zostały rozwiązania dotyczące nowych metod i form działania na rzecz podnoszenia jakości doradztwa zawodowego i edukacji.
Uczestnikami spotkania byli: studenci, kadra akademicka, doradcy zawodowi z Powiatowych Urzędów Pracy oraz Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
Organizatorem wydarzenia była nasza Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.
Dziękujemy za świetne wystąpienia i do zobaczenia za rok podczas kolejnej edycji konferencji.

FOTORELACJA

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube