Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

10-05-2019

Porozumienie

W dniu 8 maja 2019 r. Wydział Nauk Społecznych reprezentowany przez prof. zw. dr hab. Andrzeja Felchnera odnowił porozumienie z Urzędem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowanym przez Andrzeja Kacperka zastępcy prezydenta miasta. Porozumienie dotyczy realizacji wspólnych przedsięwzięć i praktyk studenckich na kierunkach prowadzonych przez wydział.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube