Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

04-12-2019

Otwarcie Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej

otwarcie oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej

W poniedziałek, 2 grudnia 2019 r, siedzibie Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki. Reprezentanci obu instytucji – Dziekan Filii UJK dr hab. Jacek Bonarek oraz Dyrektor GBL dr Wojciech Giermaziak – podkreślali przede wszystkim walory naukowe płynące z powstania w murach uczelni biblioteki o charakterze medycznym.

W wydarzeniu udział wzięli zarówno lokalni samorządowcy – Przewodniczący Rady Powiatu Bernard Matyszewski i przedstawiciele władz miasta – Sekretarz Urzędu Miasta Bogdan Munik, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Wiesława Olejnik, a także Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, Wicewojewoda Łódzki Krzysztof Ciecióra, dyrektorzy piotrkowskich bibliotek, jak również przedstawiciele środowiska medycznego i szpitali piotrkowskich. Uroczystość uświetniło wystąpienie Pani Wiceminister Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, która podkreślała, że w ostatnich latach wzrosła zarówno liczba uczelni oferujących kierunki medyczne, jak i wysoka potrzeba na rynku pracy dla zawodów medycznych i okołomedycznych.

Zgodnie z programem wykład inauguracyjny wygłoszony przez Marszałka Seniora Sejmu RP Antoniego Macierewicza został połączony z otwarciem specjalnej wystawy „Ułańska Jesień… generał dywizji, doktor medycyny Bolesława Wieniawa-Długoszowski 22 lipca 1881 – 1 lipca 1942”. Wystawa zrealizowana przez Główną Bibliotekę Lekarską w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości będzie otwarta dla zwiedzających do końca grudnia. Natomiast wystawa, która na stałe zagościła w czytelni Oddziału GBL, dotyczy Komendanta Głównego ZWZ/AK gen. Stefana Roweckiego.

Kilka słów o Głównej Bibliotece Lekarskiej

Jej twórcą i pierwszym dyrektorem był prof. Stanisław Konopka (1896-1982). Powołując do życia Bibliotekę 8 czerwca 1945 r. zrealizował swoją przedwojenną koncepcję centralnej biblioteki państwowej. Spełniała ona wszelkie funkcje nowoczesnej placówki bibliotecznej gromadzącej z założenia kompletną literaturę polską z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, jak też ważniejsze pozycje literatury światowej. Udostępniała je, upowszechniała i dokumentowała w formie publikowanej w „Polskiej Bibliografii Lekarskiej”, wpływając na rozwój środowiska medycznego.
Tak jest do dziś, a biblioteka rozrosła się do 16 oddziałów terenowych rozsianych po całej Polsce. Więcej na www.gbl.waw.pl

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube