Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

27-03-2020

W czasie epidemii

Wstęp do obiektów Uczelni został ograniczony. Administracja pracuje głównie zdalnie. Korespondencja odbywać się będzie elektronicznie. Na czas wstrzymania zajęć rekomenduje się opuszczenie akademików.

Informacje dotyczące aktualnej sytuacji znajdują się w zakładce „Informacje i komunikaty w czasie zagrożenia epidemiologicznego”.

Odwołane zostało posiedzenie Senatu UJK zaplanowane na 19 marca. Zarządzenie w sprawie funkcjonowania Uczelni w czasie zagrożenia epidemiologicznego ogłosił Rektor.
Zgodnie z zarządzeniem zajęcia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego są zawieszone do odwołania. Wstrzymuje się organizację imprez oraz wydarzeń naukowych, sportowych i artystycznych oraz nie udostępnia się obiektów Uniwersytetu dla podmiotów zewnętrznych. Wstrzymuje się wszystkie wyjazdy i przyjazdy zagraniczne studentów, doktorantów i pracowników. Nie można korzystać z Biblioteki Uniwersyteckiej i Archiwum UJK. Ograniczenia dotyczą akademików. Zajęcia i wykłady dla studentów i doktorantów będą prowadzone zdalnie za pomoca dostępnych środków (platforma zdalnego nauczania). Do dyspozycji pracowników i studentów jest też Wirtualna Uczelnia (zakładka Dydaktyka / Umieszczanie materiałów dydaktycznych).
Decyzję w tej sprawie podjął również Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, który zawiesił zajęcia dydaktyczne do 25 marca.
To oznacza, że co najmniej do 25 marca nie będzie zajęć. O tym, co będzie dalej zdecydują kolejne decyzje.
Prosimy na bieżąco śledzić informacje.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube