Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

27-03-2020

Zaliczenie sesji zimowej

student biblioteka

Studenci Filii w Piotrkowie Trybunalskim
W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi drogą elektroniczną oraz telefonicznie przypominamy, że studenci, którzy nie zaliczyli semestru zimowego w roku akademickim 2019/2020, powinni jak najszybciej skontaktować się mailowo z wykładowcami, w celu ustalenia możliwości formy zdalnej zaliczenia przedmiotu.

Termin zaliczenia zaległych przedmiotów za semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 upływa w dniu 20 kwietnia br. Prosimy o terminowe zaliczenie zaległych przedmiotów, bądź o przedstawienie stosownych dokumentów.
Przypominamy o elektronicznym obiegu dokumentów. Podania (wnioski) studentów/słuchaczy studiów podyplomowych związane ze studiami (w tym m.in. dotyczące pomocy materialnej) należy przedkładać za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany) lub poczty tradycyjnej, pozostałe sprawy związane ze studiami będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie. Po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego studenci/słuchacze studiów podyplomowych, którzy złożyli podania (wnioski) za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany), będą zobowiązani do dostarczenia podań (wniosków) w formie tradycyjnej do właściwego dziekanatu.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube