Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

30-03-2020

Zapomogi dla studentów

Szanowny Studenci piotrkowskiej Filii, informujemy o możliwości otrzymania zapomogi w związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa.

Aby ubiegać  się o zapomogę należy wypełnić wszystkie dokumenty znajdujące się na stronie: http://unipt.pl/?page_id=822

Wniosek może złożyć student, który w wyniku pandemii koronawirusa utracił źródło dochodu.

Sposób dokumentowania przejściowo trudnej sytuacji życiowej studenta w przypadku utraty przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowanego ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców w związku z wprowadzonym stanem epidemii:
1) dokument potwierdzający udzielenie przez pracodawcę urlopu bezpłatnego, lub
2) świadectwo pracy, lub
3) dokument potwierdzający rozwiązanie umowy cywilnoprawnej (zaświadczenie od pracodawcy), lub
4) potwierdzenie wyrejestrowania działalności gospodarczej.

Następnie, wypełnione i zeskanowane dokumenty należy przesłać na adres e-mailowy: filiapt@ujk.edu.pl

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju zapowiedział wsparcie finansowe dla studentów szkół wyższych, to tzw. pakiet dla studenta.

Jednorazowa zapomoga z funduszu stypendialnego oferowana jest: studentom lub członkom ich rodzin, którzy w wyniku pandemii utracili źródło dochodu. Założenia „pakietu dla studenta” ministra Gowina mają na celu pomoc studentom, którzy stracili pracę, a tym samym środki do życia.

Ponadto, informujemy, że terminy wypłat stypendiów nie ulegną zmianie.   

https://www.gov.pl/web/nauka/wazny-komunikat-do-studentow-dotyczacy-mozliwosci-wsparcia-finansowego

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube