Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

27-05-2020

Rektor w Komitecie Polityki Naukowej

profesor Jacek Semaniak rektor

Prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor UJK wszedł w skład Komitetu Polityki Naukowej. Komitet doradza ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego w kwestiach polityki naukowej państwa.

O składzie komitetu poinformowało ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego. Komitet tworzy 12 osób, jego kadencja trwa dwa lata, do 2022 roku. Jednym z członków komitetu jest prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Komitet Polityki Naukowej jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa. Komitet przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. 

Pracami KPN kieruje przewodniczący, wybierany przez KPN spośród jego członków.

Powołany skład KPN odzwierciedla spektrum polskiej nauki i jej wysoki poziom w wielu dziedzinach, a także zróżnicowanie geograficzne najlepszych polskich ośrodków naukowych i akademickich.

Skład Komitetu Polityki Naukowej kadencji 2020-2022:

 1. prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
 2. dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. AGH
 3. dr hab. Maciej Duszczyk
 4. prof. dr hab. Marek Figlerowicz
 5. dr Agata Karska
 6. prof. dr hab. Magdalena Król
 7. dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG
 8. dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM
 9. prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko
 10. prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk
 11. prof. dr hab. Jacek Semaniak
 12. dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube