Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

03-07-2020

Wizyta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

wizyta MNISW

W piątek 3 lipca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek wraz z II Wicewojewodą Łódzkim Krzysztofem Cieciórą odwiedził piotrkowską Filię naszego Uniwersytetu, gdzie spotkał się z jej władzami.

Podczas odbytej rozmowy zapoznał się z ofertą dydaktyczną naszej Uczelni, podejmowanymi inicjatywami wpisującymi się w społeczną odpowiedzialność nauki oraz głównymi kierunkami badań prowadzonych przez pracowników badawczo-dydaktycznych Filii. Dotychczasowe działania znalazły uznanie w oczach Ministra, który docenił znaczenie naszej Filii dla Piotrkowa i regionu. Minister zwrócił uwagę na potrzebę dalszego rozwoju Filii zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno gospodarczego regionu.
Serdecznie dziękujemy Panu Ministrowi i Wojewodzie za deklarację wsparcia planowanych nowych inicjatyw.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube