Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wzory dokumentów Wydziału Filologiczno-Historycznego

EGZAMIN MAGISTERSKI I LICENCJACKI WFH
Regulamin dyplomowania na studiach I i II stopniaZOBACZ
Uchwała nr 14/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ramowych wymagań w zakresie struktury pracy dyplomowejZOBACZ
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ramowych wymagań w zakresie struktury pracy dyplomowej na kierunku administracja w Instytucie Historii i Stosunków MiędzynarodowychZOBACZ
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 14/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ramowych wymagań w zakresie struktury pracy dyplomowej w Katedrze Filologii AngielskiejZOBACZ
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 14/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ramowych wymagań w zakresie struktury pracy dyplomowej w Instytucie HistoriiZOBACZ
Załącznik nr 2 – Ocena pracy dyplomowejZOBACZ
Załącznik nr 3 – Strona tytułowaZOBACZ
Załącznik nr 4 – OświadczenieZOBACZ
Załącznik nr 5 – Fiszka bibliograficznaZOBACZ
Załącznik nr 6 – Karta obiegowaZOBACZ
Załącznik nr 7 – Ankieta do suplementuZOBACZ
Załącznik nr 8 – Opis płyty CDZOBACZ
Załącznik nr 9 – Regulamin studiówZOBACZ
Załącznik nr 10 – Lista seminarzystów wraz z tematami pracZOBACZ
Załącznik nr 11 – Podanie w sprawie zmiany seminarium dyplomowegoZOBACZ
Załącznik nr 12 – Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowegoZOBACZ
Załącznik nr 13 – Protokół z oceny oryginalności pracy dyplomowejZOBACZ
DRUKI PODAŃ I WNIOSKÓW WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
Podanie ogólneZOBACZ
Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnejZOBACZ
Podanie o warunkowy wpis na semestrZOBACZ
Podanie o powtarzanie semestru/rokuZOBACZ
Podanie o wyrażenie zgody na wznowienie studiówZOBACZ
Podanie o anulowanie skreśleniaZOBACZ
Podanie o indywidualną organizację studiówZOBACZ
Harmonogram IOSZOBACZ
Podanie o urlop długoterminowyZOBACZ
Podanie o urlop krótkoterminowyZOBACZ
Podanie o urlop zdrowotnyZOBACZ
Podanie o zmianę formy studiówZOBACZ
Podanie o zmianę specjalnościZOBACZ
Podanie o zwrot opłatyZOBACZ
Podanie w sprawie zmiany seminarium dyplomowegoZOBACZ
Wzory umów o warunkach i zasadach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wzór umowy – studia stacjonarnePOBIERZ
Załącznik nr 1 do umowy – studia stacjonarnePOBIERZ
Wzór umowy – studia niestacjonarnePOBIERZ
Załącznik nr 1 do umowy – studia niestacjonarnePOBIERZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.