Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Organy kolegialne WFH

RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
KADENCJA 2016-2020

1. Baran-Kozłowski Wojciech, dr hab. prof. UJK
2. Budziński Janusz, dr hab.
3. Bojko Pelagia, dr hab.
4. Bołdyrew Aleksander, dr hab.
5. Bonarek Jacek, dr hab.
6. Czwenar Irena, dr
7. Dutkiewicz Marek, dr hab. prof. UJK
8. Jaworski Rafał, dr
9. Mucha Danuta, dr hab.
10. Nalepa Edward J., prof. dr hab.
11. Olszewski Paweł, dr hab.
12. Opaliński Edward, prof. dr hab.
13. Porczyńska Blanka, mgr
14. Puścian Iwona, mgr
15. Szmigiero Katarzyna, dr hab.
16. Szymański Jacek, mgr
17. Juszczak Dominika – studentka
18. Kudyba Dominika – studentka
19. Radomska Małgorzata – studentka

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.