Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Dziekanat Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Funkcjonowanie Dziekanatu Filii od dnia 25 maja 2020 roku

Obsługa studentów realizowana jest w sposób zdalny.
Podania (wnioski) studentów/słuchaczy studiów podyplomowych związane ze studiami (w tym m.in. dotyczące pomocy materialnej) należy doręczać za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany) lub poczty tradycyjnej, pozostałe sprawy związane ze studiami będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
Wizyty interesantów ogranicza się do niezbędnego minimum poprzez punkt kancelaryjny mieszczący się w budynku B.

DZIEKANAT dla kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Ekonomia, Filologia angielska, Finanse i rachunkowość, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Historia, Zarządzanie

Godziny przyjęć dziekanatu
poniedziałek nieczynne
wtorek 11:00-14:00
środa 11:00-14:00
czwartek 11:00-14:00
piątek 11:00-14:00
sobota w
terminach zjazdów
9:00-13:30

 

Kierownik dziekanatu Filii: mgr Blanka Porczyńska
e-mail: blanka.porczynska@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8125 lub (44) 732 74 25
miejsce: budynek B, pok. 23

SEKCJA OBSŁUGI STUDENTA I ABSOLWENTA

mgr Ilona Sobestiańczyk
e-mail: ilona.sobestianczyk@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8126 lub (44) 732 74 26
miejsce: budynek B, pok. 21a
Kierunki: Administracja, Filologia angielska, Historia, Studia podyplomowe, Kursy dokształcające

mgr Bogumiła Wypych
e-mail: bogumila.wypych@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8135 lub (44) 732 74 21
miejsce: budynek B, pok. 20
Kierunki: Bezpieczeństwo narodowe, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie

mgr Jolanta Wachnik
e-mail: jolanta.wachnik@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8137 lub (44) 732 74 20
miejsce: budynek B, pok. 21
Kierunki: Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Studia podyplomowe


SEKCJA STYPENDIÓW WINDYKACJI ORAZ PRAKTYK STUDENCKICH

mgr Agnieszka Kalle
e-mail: agnieszka.kalle@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 68 lub (44) 732 74 00 wew. 8357
miejsce: budynek B, pok. 9
Sprawy socjalne studentów, windykacja, praktyki, umowy dydaktyczne

mgr Maria Milczarek
e-mail: maria.milczarek@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 43 lub (44) 732 74 00 wew. 8154
miejsce: budynek B, pok. 9
Sprawy socjalne studentów, windykacja, praktyki


SEKCJA OBSŁUGI KIERUNKÓW STUDIÓW

mgr Dariusz Pisarek
e-mail: dariusz.pisaek@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8600 lub (44) 732 74 76
miejsce: budynek A, pok. 8

mgr Elżbieta Szymczyk
e-mail: elzbieta.szymczyk@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8133 lub (44) 732 74 46
miejsce: budynek B, pok. 19

mgr Agnieszka Ścieglińska
e-mail: agnieszka.scieglinska@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8401 lub (44) 732 74 04
miejsce: budynek A, pok. 13


SEKCJA FINANSÓW I PROJEKTÓW

mgr Róża Gudź
e-mail: rgudz@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8147 lub (44) 732 74 34
miejsce: budynek A, pok. 31

lic. Małgorzata Radomska
e-mail: malgorzata.radomska@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8243 lub (44) 732 74 63
miejsce: budynek B, pok. 17


SEKCJA WSPARCIA INFORMATYCZNEGO:

Administrator sieci
inż. Marcin Bąkowski

e-mail: marcin.bakowski@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8127 lub (44) 732 74 27
miejsce: budynek B, pok. 25

Administrator sieci/aplikacji
mgr inż. Adam Fidala
e-mail: adam.fidala@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732-74-16 lub (44) 732-74-00 wew. 8112
miejsce: budynek A, pok. 23

mgr Robert Janiec
e-mail: robert.janiec@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 00 wew. 8127 lub (44) 732 74 27
miejsce: budynek A, pok. 23


STANOWISKO WSPARCIA NAUKI

mgr inż. Małgorzata Mierzejewska
e-mail: nauka@unipt.pl
telefon: (44) 732-74-55 lub (44) 732-74-00 w. 8102
miejsce: budynek C,

________________________________________

STANOWISKO PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ŚRODOWISKOWEJ

mgr Izabela Jasewicz
e-mail: izabela.jasewicz@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732-74-18 lub (44) 732-74-00 w. 8333
miejsce: budynek B, pok. 5

________________________________________

STANOWISKO SPRAW STUDENCKICH

mgr Dominika Juszczak
e-mail: dominika.juszczak@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732-74-70 lub (44) 732-74-00 w. 8116
miejsce: budynek C, pok. 10b

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube