Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Stypendia Wydziału Filologiczno-Historycznego

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

kontakt: mgr Agnieszka Kalle
e-mail: a.gierak@unipt.pl
telefon:
(44) 732 74 68

miejsce: budynek B, pok. 4
dziekanat czynny: pn. nieczynne; wt., śr., czw., pt. 11.00 – 14.00

STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

kontakt: mgr Bożena Walczak
e-mail: dss@unipt.pl
telefon:
(44) 732 74 70 lub (44) 732 74 00 w. 8116

miejsce: DS Olimp, pok. 10 A
dziekanat czynny: 10:00 – 13:30

 

Składanie wniosków o stypendium socjalne , socjalne w zwiększonej wysokości i stypendium Rektora dla najlepszych studentów:
W terminie od 17.09.2018 do 15.10.2018r. – Wydział Filologiczno-Historyczny ( Budynek B) pokój 4

 

Na studencie spoczywa obowiązek udokumentowania sytuacji rodziny!

Dokumenty wymienione w powyższym wykazie, należy dopasować do sytuacji rodziny.

  • Wszystkie dokumenty oprócz tych, które stanowią własność rodziny(min. wyroki sądowe; decyzje rentowe, emerytalne,decyzje o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego i innemuszą być złożone w oryginale.
  • Wszystkie kopie dokumentów należy przedstawić z ORYGINAŁEM do potwierdzenia za zgodność przez pracownika Dziekanatu.
  • Dokumenty wygenerowane elektroniczne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (np. wypis z CEiDG, KRS, deklaracje PIT itp.) nie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem.
  • Wszystkie składane przez studenta dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie dokumentów na język polski musi być dokonane przez podmiot uprawniony do dokonywania tłumaczeń w Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczenie tłumaczenia jest obowiązkiem osoby składającej wniosek.

 

Zarządzenie Nr 50/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube