Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Dokumenty do pobrania – pomoc socjalna

Załączniki do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UJK w Kielcach, niezbędne do podania o przyznanie stypendium:

• socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości (załączniki nr 0, 1, 5, 6, 12, 23 – obowiązkowo) + (załącznik nr 4 – tylko do stypendium w zwiększonej wysokości) + dokumenty wg wykazu → załącznik nr 24
• specjalnego dla osób niepełnosprawnych (załączniki nr 0, 2, 5, 6, 23 – obowiązkowo)
• rektora za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (załączniki nr 0, 3, 5, 6, 23 – obowiązkowo).
W przypadku złożenia wniosków o stypendium socjalne i rektora dla najlepszych studentów lub zapomogi wystarczy wypełnić i dostarczyć po jednym załączniku nr 5, 6 i 23.

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube