Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

H IIst st

 

Zapisz się

Kierunek: Historia

 

Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.
Wydział Filologiczno-Historyczny

 

Terminy:
rejestracja od 2019-06-01 do 2019-09-25,
ogłoszenie wyników 2019-09-27,
składanie dokumentów od 2019-09-28 do 2019-09-30.

Limit miejsc: 20
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN

Opis:

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych (konkurs dyplomów) oraz absolwentów kierunków spoza obszaru nauk humanistycznych (rozmowa kwalifikacyjna).

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent po kierunkach spoza dziedziny nauk humanistycznych

  1. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty uczenia się studiów pierwszego stopnia na kierunku historia.

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 20

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 23 lipca 2019 r.

Absolwent po kierunkach z dziedziny nauk humanistycznych

  1. Konkurs dyplomów

Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

Przedmioty:
ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)

2. Ranking ocen

W przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Przedmioty:
średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

 

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia);
  • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
  • Kserokopię dowodu osobistego;
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • Teczka wiązana A4 – biała

 

Sylwetka absolwenta

W związku z koniecznością dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z wprowadzającymi ją przepisami, opis sylwetki absolwenta będzie zamieszczony po dostosowaniu programu studiów przez Senat UJK.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube