Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Ubezpieczenia OC i NNW studentów UJK

Rok  akademicki 2018/2019

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dobrowolne ubezpieczenie NNW oraz OC studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, najkorzystniejszą ofertę złożył InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Radom.

 

Od dnia 1 października 2018 roku na naszej Uczelni funkcjonować będą 2 odrębne umowy ubezpieczenia:

  1. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków dla studentów i doktorantów p Wydziałów UJK w Kielcach – składka roczna 40 PLN,
  2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dla studentów i doktorantów  wszystkich Wydziałów UJK w Kielcach w związku z ich udziałem w zajęciach praktycznych i stażach na terenie RP. Suma gwarancyjna 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia – składka roczna 25 PLN.

 

Przystąpienie do umów ubezpieczenia  następuje w formie elektronicznej, zaś zapłata składki bezpośrednio na   wskazane przez InterRisk TU S.A. rachunki bankowe dla danego ubezpieczenia:

Ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia 35 000,00 PLN

Aby przystąpić do ubezpieczenia NNW:

  1. Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
  1. Dla studentów z  Wydziałów Uniwersytetu (innych niż Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, kierunek Fizyka Techniczna i Fizyka II Stopnia) – podaj numer: mdc9u (składka 40 PLN)
  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej – suma gwarancyjna 50 000,00 PLN

Aby przystąpić do ubezpieczenia OC:

  1. Zrób przelew składki 25,00 PLN na konto InterRisk nr: 

28 1240 6960 7170 0800 2700 1383

 

WAŻNE:  InterRisk wymaga aby w tytule przelewu podać dane  osobowe  umożliwiające identyfikację wpłacającego składkę: imię i nazwisko oraz nr pesel Ubezpieczonego

  1. Pobierz certyfikat ze strony uczelni: https://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html

Dokumentem potwierdzającym przystąpienie do ubezpieczenia OC będzie jeden ogólnodostępny certyfikat zawierający nazwę Ubezpieczyciela, nazwę  Ubezpieczającego – UJK w Kielcach, numer polisy oraz skrócony zakres ubezpieczenia, który będzie udostępniony na stronie internetowej uczelni. Wydrukowany przez Ubezpieczonego studenta Certyfikat, będzie ważny wraz z bankowym potwierdzeniem wykonania przelewu pełnej kwoty składki na wskazane w polisie konto  Ubezpieczyciela.

 

PLIKI DO POBRANIA:

InterRisk OWU OC

InterRisk OWU EDU PLUS

Zakres ubezpieczenia + koszty leczenia po ekspozycji

Zakres ubezpieczenia bez kosztów leczenia ekspozycji

Zakres ubezpieczenia OC

Certyfikat zawarcia ubezpieczenia OC

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube