Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wykaz kierunków

 Informacja rekrutacyjna
pokój nr 19 budynek B
tel. (44) 732 74 00 wew. 8138 lub (44) 732 74 18
od 8:00 do 15:00

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
  Wydziału Filologiczno-Historycznego
Budynek B pok. 24
tel. (44) 732 74 26

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
     Wydziału Nauk Społecznych
Budynek A pok. 13
tel. (44) 732 74 04

KIERUNEKSPECJALNOŚCI
ADMINISTRACJAStudia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
Specjalności:
- finanse samorządu terytorialnego
- gospodarka komunalna oraz gospodarowanie nieruchomościami
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.
Specjalności:
- finanse samorządu terytorialnego
- gospodarka komunalna oraz gospodarowanie nieruchomościami
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWEStudia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
Specjalności:
- bezpieczeństwo publiczne
- zarządzanie kryzysowe
- menedżer bezpieczeństwa
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.
Specjalności:
- bezpieczeństwo publiczne
- zarządzanie kryzysowe
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.
Specjalności:
- bezpieczeństwo publiczne
- zarządzanie kryzysowe
- menedżer bezpieczeństwa
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
Studia drugiego stopnia (4 semestry), niestacjonarne.
Specjalności:
- bezpieczeństwo publiczne
- zarządzanie kryzysowe
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
EKONOMIAStudia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
Specjalności:
- gospodarka samorządów terytorialnych
- innowacje w przedsiębiorstwie
- mały biznes - zakładanie i rozwój
- ubezpieczenia
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.
Specjalności:
- gospodarka samorządów terytorialnych
- innowacje w przedsiębiorstwie
- mały biznes - zakładanie i rozwój
- ubezpieczenia
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
FILOLOGIA ANGIELSKAStudia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
Specjalności:
- filologia angielska z elementami translatoryki i języka biznesu
- filologia angielska z nauczaniem języka angielskiego
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.
Specjalności:
- filologia angielska z elementami translatoryki i języka biznesu
- filologia angielska z nauczaniem języka angielskiego
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
HISTORIAStudia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
Specjalności:
- archiwistyka
- obrona terytorialna z elementami wojskowości
- wojskowość i rekonstrukcja historyczna
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.
Specjalności:
- wojskowość i bezpieczeństwo państwa
- zarządzanie informacją i dokumentacją
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.
Specjalności:
- archiwistyka
- obrona terytorialna z elementami wojskowości
- wojskowość i rekonstrukcja historyczna
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
Studia drugiego stopnia (4 semestry), niestacjonarne.
Specjalności:
- wojskowość i bezpieczeństwo państwa
- zarządzanie informacją i dokumentacją
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
PEDAGOGIKAStudia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
Specjalności:
- doradztwo zawodowe i personalne
- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
- pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
- pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.
Specjalności:
- doradztwo zawodowe i personalne
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
- pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
- pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.
Specjalności:
- doradztwo zawodowe i personalne
- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
- pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
- pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
Studia drugiego stopnia (4 semestry), niestacjonarne.
Specjalności:
- doradztwo zawodowe i personalne
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
- pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
- pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
ZARZĄDZANIEStudia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
Specjalności:
- rachunkowość zarządcza w agrobiznesie
- zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
- zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
- zarządzanie w administracji publicznej
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ
Studia pierwszego stopnia - licencjackie, niestacjonarne.
Specjalności:
- rachunkowość zarządcza w agrobiznesie
- zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
- zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
- zarządzanie w administracji publicznej
SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.