Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

GALERIA

W dniu 18 marca w auli UJK odbyła się premiera spektaklu „Cisza. Sen trwa” na podstawie trzech opowiadań Rolanda Topora, w którym zostały poruszone problemy bliskie współczesnemu człowiekowi. Przedstawienie przygotował studencki teatr „Wyjście Ewakuacyjne”. Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania przez Dziekana Nauk Społecznych, uczniów szkół średnich i studentów oraz wręczenia nagrody i podziękowań dla studentki Izabeli Gandziarowskiej za pracę i zaangażowanie na rzecz teatru.

Piąty dzień Ferii z UJK (22.02.2019), to zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadzili ratownicy z łódzkiego oddziału PCK. Uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w zajęciach.

W czwarty dzień Ferii z UJK (21.02.2019) dzieci poznały technikę drzeworytu oraz samodzielnie wykonały wybrane motywy. Warsztaty dla milusińskich poprowadził Tadeusz Grajpel, znany konecczanin od lat zajmujący się rekonstrukcją dawnej sztuki drukarskiej.

Trzeci dzień Ferii z UJK (20.02.2019) to przygoda z grami planszowymi. Gośćmi Uniwersytetu byli pracownicy Łódzkiego Oddziału IPN mgr Katarzyna Helik i dr Bartłomiej Kluska.

W drugi dzień Ferii z UJK (19.02.2019), dzieci doskonaliły swoje plastyczne umiejętności, a dorośli wysłuchali wykładu "alchemia portretu" Danuty Węgiel.

Podczas pierwszego dnia Ferii z UJK (18.02.2019r.), dzieci poznały technikę jednej odbitki. Zajęcia poprowadziła dr Magdalena Olszewska.

Przeboje zespołu Queen, Brathanki oraz muzyka z Gwiezdnych Wojen i Parku Jurajskiego to tylko namiastka repertuaru wczorajszego koncertu karnawałowego zorganizowanego przez UJK oraz Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia. Aula wypełniła się widzami już godzinę przed koncertem. Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Jacek Bonarek, prof.UJK powitał gości, a uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej wprowadzili zgromadzonych w niezwykły świat muzyki poważnej i rozrywkowej. Koncert jest organizowany przez Uniwersytet po raz czwarty i na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Uczelni. Wydarzenie przyciąga coraz większą liczbę widzów.

Dnia 22 stycznia 2019 roku odbyły się zajęcia poprowadzone przez etatowego pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, starszego specjalistę pracy socjalnej – mgr Marzennę Rumińską-Filipek ze studentami I roku kierunku ekonomia w ramach przedmiotu Polityka społeczna prowadzonego przez dr Wiesława Rogalskiego. Tematem zajęć było przedstawienie działalności władz samorządowych szczebla podstawowego (miasto Piotrków Trybunalski) poprzez funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pracownik MOPR przedstawił studentom w formie prezentacji multimedialnej zadania i działania ośrodka oraz praktyczne aspekty pracy pracowników opieki społecznej, które są realizowane poprzez następujące formy pomocy: środowisku rodzinnemu (poprzez pomoc materialną, usługi opiekuńcze, poradnictwo, projekty socjalne); przy udziale Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka (pomoc osobom mającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w pieczy zastępczej, pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze); poprzez Zespół Świadczeń Rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze, zapomogi, fundusz alimentacyjny); dzięki pomocy w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Omówiono źródła pozyskiwania środków na działalność socjalną dla mieszkańców miasta i gminy. Przedstawiono obszar działań za lata 2016-2018. Jednocześnie zaproponowano studentom pomoc wolontarialną i współpracę z MOPR. Zajęcia zakończyły się pytaniami od studentów i podsumowaniem roli i zadań opieki społecznej realizowanej przez MOPR.

Instytut Nauk Pedagogicznych w dniu 10 stycznia 2019 r. zorganizował wykład otwarty poświęcony zdrowiu kobiet. Temat I. Rak szyjki macicy oraz przemoc wobec kobiet. Wykład wygłosiła mgr Aleksandra Bakiewicz, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz University of Southern Denmark.

8-9 grudnia 2018 roku w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim odbył się kolejny finał akcji Szlachetna Paczka. W tym roku po raz kolejny studenci oraz pracownicy Wydziału Nauk Społecznych włączyli się w przygotowanie paczki dla wybranej rodziny. Dzięki zaangażowaniu wielu osób szlachetnych serc daliśmy radość, nadzieję i wiarę w lepsze jutro.

7 grudnia odbyło się przedstawienie dla dzieci z piotrkowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych. Przedstawienie przygotowały studentki II roku kierunku pedagogika studiów stacjonarnych, specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Gościliśmy ponad 300 dzieci, które obejrzały przedstawienie pt. „Idzie Mikołaj” oraz uczestniczyły w grach i zabawach przygotowanych przez studentki. Przedstawienie przygotowano pod kierunkiem dr Izabeli Kiełtyk-Zaborowskiej.

Dnia 8 stycznia 2019 r., odbyło się udostępnienie wystawy poświęconej 500 rocznicy Statutu Ormian lwowskich. Dokument został przyjęty w Piotrkowie w 1519 r. Wystawa została zorganizowana przez Muzeum Marcepanów, Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego, Wydział Filologiczno-Historyczny oraz studentów historii. Wystawę można oglądać od stycznia do marca w siedzibie Muzeum Marcepanów (ul. Grodzka 1).

W środę 12 grudnia b.r. odbyło się inauguracyjne spotkanie w ramach inicjatywy „Akademia Bezpiecznej Przyszłości”, należącej do Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Gośćmi „Akademii Bezpiecznej Przyszłości” byli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim: Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim. mł. insp. Jacek Rzepkowski oraz Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim asp. Ilona Sidorko. Licznie przybyli studenci wysłuchali prelekcji na temat procedury rekrutacyjnej, ścieżki awansów zawodowych oraz perspektywy rozwoju kariery w szeregach Policji. Zaproszeni goście w bardzo interesujący sposób przedstawili praktyczne aspekty zawodu, poparte wieloletnią praktyką. W trakcie spotkania szczególny nacisk położony został na możliwości wykorzystania w praktyce zawodowej wiadomości zdobytych w ciągu lat studiów. Goście odnieśli się również do nierealnych często wyobrażeń towarzyszących młodym ludziom, wiążącym swoją przyszłość zawodową z Policją, a opartych chociażby na popularnych paradokumentach telewizyjnych. Podczas spotkania studenci mieli okazję zadać pytania dotyczące interesujących ich zagadnień zawodowych – a tych było bardzo dużo. „Akademia Bezpiecznej Przyszłości” to nowa inicjatywa Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. W jej ramach przewidziano cykliczne spotkania studentów Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, a także innych kierunków, zainteresowanych odnalezieniem swojego miejsca na rynku pracy z przedstawicielami zawodów związanymi z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Koordynatorem projektu jest dr Agnieszka Rogozińska. „Akademia Bezpiecznej Przyszłości” to pierwszy krok na drodze decyzji studentów dotyczącej przyszłości i wyboru zawodu. To również bezcenna okazja do rozmowy z zawodowcami, wymiany opinii, podzielenia się wątpliwościami i uzyskania rekomendacji, a przede wszystkim odkrywania i pielęgnowania własnych zainteresowań w konkretnych obszarach zawodowych związanych z bezpieczeństwem narodowym. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia kolejnych planowanych inicjatyw w ramach „Akademia Bezpiecznej Przyszłości”.

Praca w Komisji Europejskiej „od kuchni” pod takim hasłem odbyło się dzisiejsze spotkanie studentów filologii angielskiej, administracji oraz uczniów z II LO w Piotrkowie Trybunalskim z Anną Jędrzejewską - przedstawicielką Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Piotrkowie Trybunalskim i Maciejem Ciszewskim - Dyrektorem Generalnym ds. energii przy Komisji Europejskiej. Podczas spotkania zostały omówione kompetencje Komisji Europejskiej, proces decyzyjny oraz poruszono kwestię bezpieczeństwa energetycznego. Anna Jędrzejewska poinformowała o działaniach Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct natomiast Maciej Ciszewski przedstawił jak wygląda praca w dyrekcji Generalnej KE, oraz jak można znaleźć zatrudnienie w instytucjach europejskich. Opowiedział jak pracuje się w wielojęzycznym i wielokulturowym otoczeniu. Zachęcał studentów do wyjazdów zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ i stypendiów europejskich. Organizatorem spotkania była Katedra Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczno-Historyczny oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Piotrków Trybunalski.

W dniu 16.11.2018 roku odbył się Bieg Niepodległości 1918. Uczestniczyły w nim osoby, które w ten sposób postanowiły upamiętnić 100-lecie Odzyskania Niepodległości, chociaż pogoda nie zachęcała do aktywności fizycznej. Punktualnie o godzinie 10.00 uczestników przywitał Prodziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski prof. UJK. Symbolicznym dystans 1918 metrów pokonali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, studenci, uczniowie szkół podstawowych oraz przedstawiciele Rady Osiedla Południe. Warto podkreślić, że uczestnikom wydarzenia nie zabrakło energii i motywacji. Przykładem do naśladowania było uczestnictwo w biegu Dyrektor Szkoły ZSP nr 2 mgr Lidii Łopusiewicz oraz Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Jacka Bonarka prof. UJK. Organizatorem wydarzenia była piotrkowska Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

W dniach 26-28.10.2018 r. odbyły się na torze w Arenie Lodowej w Tomaszowie Maz. 33 Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w łyżwiarstwie szybkim. Karolina Gąsecka, studentka I roku filologii angielskiej na UJK Filia w Piotrkowie Tryb. wywalczyła 3 medale: 2 brązowe na 1500 m i 3000 m. oraz srebrny medal na 5000 m, zdobywając tym samym tytuł wicemistrzyni Polski na tym dystansie. Panczenistka znalazła się w reprezentacji Polski na Puchar Świata Juniorów w Tomaszowie Mazowieckim, który odbędzie się w dniach 24-25.11.2018 r.

Dlaczego w Polsce nie doszło do rewolucji w 1918 roku? Na to pytanie odpowiedział prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz podczas otwartego wykładu w dniu 6 listopada. Organizatorem wydarzenia był Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Uczniowie szkół średnich zostali wprowadzeni w wielowątkowy proces odzyskania wolności przez Polskę. Po zakończonym wykładzie odbyły się warsztaty źródłowe na temat wpływu mocarstw na odzyskanie przez Polaków niepodległości.

W dniu 29 października 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim odbył się warsztat: „Mediacje w bezpieczeństwie: procedury-dokumentacja-zastosowanie”. W wydarzeniu uczestniczyli studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Celem warsztatu było przybliżenie idei mediacji i jej zastosowania w obszarze przyszłej aktywności zawodowej studentów. W jego trakcie omówiono teoretyczne aspekty procedury mediacyjnej, przeprowadzono również warsztat praktyczny: studium przypadku konkretnych spraw kierowanych do mediacji i sporządzanej dokumentacji pomediacyjnej. Koordynatorem warsztatu była dr Agnieszka Rogozińska. Wydarzenie zorganizowano w związku z przypadającym na październik Międzynarodowym Tygodniem Mediacji. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego spotkania.

W dniu 16.10.2018 r. obchodziliśmy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca w Szkole Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas wydarzenia odbył się pokaz prowadzenia akcji przywracania czynności serca oraz konkurs o pierwszej pomocy dla uczestników. Najważniejszym punktem imprezy było bicie rekordu w resuscytacji serca na fantomach - nieprzerwanie przez 30 minut. Jest to cykliczna akcja ogólnopolska, która powstała z inicjatywy Jurka Owsiaka. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem resuscytacji pełnili studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe: Patryk Lipowski, Aleksandra Jachimowska oraz Magdalena Bednarek. Akcja bicia rekordu resuscytacji serca została przeprowadzona w Piotrkowie Trybunalskim po raz piąty. W pokazie pierwszej pomocy wziął udział Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak.

W sobotę 13 października w naszej Filii miała miejsce uroczysta Inauguracja nowego roku akademickiego Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku. W wydarzeniu udział wzięli nader przejęci słuchacze Uniwersytetu oraz towarzyszący im rodzicie i opiekunowie. Jak na Inaugurację przystało, nie zabrakło hymnu państwowego, wystąpienia Prezesa Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego im. Zygmunta I Starego i dziekana Wydziału Filologicznego dra hab. Jacka Bonarka, prof. UJK. Prezes Bractwa w krótkiej przemowie wskazał główne cele działalności Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku. Głos zabrał również przedstawiciel władz miasta Piotrkowa Trybunalskiego – wiceprezydent Andrzej Kacperek, podkreślając wagę i znaczenia działalności Uniwersytetu najmłodszych dla piotrkowskiej społeczności. Po wystąpieniach Rektora miała miejsce najważniejsza część inauguracji, czyli uroczysta immatrykulacja. W jej trakcie mali studenci pierwszego rocznika złożyli ślubowanie oraz otrzymali indeksy i identyfikatory Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku. Następnie wysłuchano tradycyjnej pieśni „Gaudeamus igitur”. Zakończeniem części oficjalnej był wykład wygłoszony przez dra hab. Jacka Bonarka prof. UJK na temat słodyczy. Po wykładzie nastąpiła część przyjemniejsza dla młodych studentów – konsumpcja wspomnianych w wykładzie słodkości oraz gry i zabawy z dawnych wieków przygotowane przez niezastąpionych rekonstruktorów z Geniusza Kreatywnej Edukacji.

W dniu 10 października 2018 roku odbył się finał konkursu historycznego „Drogi do Niepodległej - w 100-lecie roku 1918”, skierowanego do najlepszych uczniów szkół średnich i podstawowych z Piotrkowa Trybunalskiego oraz pięciu powiatów: piotrkowskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego oraz tomaszowskiego. Uczestnicy etapu centralnego zostali wyłonieni podczas I etapu zorganizowanego w każdym powiecie. Honorowy patronat nad dzisiejszym wydarzeniem objęli Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur oraz Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak. Organizatorem wydarzenia był Wydział Filologiczno-Historyczny piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Podziw wzbudził wysoki poziom wiedzy uczestników konkursu. Znajomość faktów związanych z odzyskaniem Niepodległości, wydarzeniem tak ważnym dla Piotrkowa Trybunalskiego, była godna pozazdroszczenia zarówno wśród uczniów szkół podstawowych, jak i średnich. Spośród 25 finalistów najlepszy okazał się Paweł Śmigiel z II LO w Tomaszowie Mazowieckim. Kolejne miejsca zajęli: Julia Węglarska z I LO w Piotrkowie Trybunalskim (II miejsce) Krystian Stacharski z I LO w Radomsku (III miejsce) Iza Górna z II LO w Bełchatowie (IV miejsce) Michał Dolecki z II LO w Tomaszowie Mazowieckim (V miejsce) Wyróżnienie przyznano najmłodszej uczestniczce konkursu Annie Grelowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim. Nagrody wręczyli Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak oraz Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Jacek Bonarek. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

W piątek 5 października w naszej Filii miała miejsce uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Uroczystość rozpoczął JM Rektor UJK prof. dr hab. Jacek Semaniak, który w swej przemowie zarysował stan aktualny uczelni zarówno w kieleckiej Macierzy, jak i w piotrkowskiej Filii, jednakże głównie uwagę skupił na wyzwaniach, jakie dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego niesie Ustawa 2.0 zmieniająca diametralnie polskie szkolnictwo wyższe. JM Rektor podkreślał, że nowy rok akademicki będzie czasem ciężkiej pracy, ale i wielką szansą dla piotrkowskiej Filii. Po wystąpieniu JM Rektora miała miejsce najważniejsza część inauguracji, czyli uroczysta immatrykulacja. Wybrani studenci pierwszych roczników studiów złożyli ślubowanie, otrzymali legitymacje i wraz z chórem oraz całą społecznością akademicką odśpiewali „Gaudeamus igitur”. Uroczystość inauguracji zaszczycili znamienici goście, zarówno spoza naszego regionu: przedstawiciel Ambasady Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Mehriban Famadova czy Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkomisarz Krzysztof Musielak, jak i życzliwi nam przedstawiciele miasta i regionu: wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek, przewodniczący Sejmiku województwa łódzkiego Marek Mazur, Rektor Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek Ksiądz Kanonik Mariusz Jersak. Zwłaszcza wystąpienia tych gości uzmysłowiły zebranym, jak znaczącą rolę w Piotrkowie Trybunalskim oraz w regionie odgrywa nasza Filia. Ciepłe słowa przemawiających podkreślały, że piotrkowska Filia jest jednym z fundamentów życia lokalnych społeczności. Tradycyjnym zakończeniem inauguracji był wykład wygłoszony przez dra hab. inż. Jana Zycha prof, UJK: „Uczymy dla przyszłości, nie zapominając o przeszłości”.

W środę 3 października, w Auli piotrkowskiej filii UJK słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim uroczyście zainaugurowali nowy rok akademicki. O wyzwaniach i nadziejach opowiedziała Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Janina Franczak-Kujawska. Podczas inauguracji odśpiewano „Gaudeamus igitur”, a rozpoczynający naukę wybrani słuchacze otrzymali z rąk Pani Prezes i prof. dr hab. Andrzeja Felchnera legitymacje studenckie, następnie zaś złożyli uroczyste ślubowanie. Wśród zaproszonych gości, którzy uświetnili swą obecnością uroczystość, byli m.in.: wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek, sekretarz powiatu piotrkowskiego Ireneusz Czerwiński, uczelnię reprezentowali: prof. dr hab. Andrzej Felchner oraz dr hab. Jacek Bonarek. Inaugurację zakończył tradycyjny wykład. O Piotrkowie w okresie międzywojennym żywo i ze swadą opowiadał prof. Andrzej Felchner.

W piątek 21 września 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się Rada Wydziału, w której uczestniczył Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Michał Arabski prof. UJK. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z tego wydarzenia.

15 czerwca 2018 roku w auli UJK w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się zajęcia z arteterapii, w których udział wzięli uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim. Dzieci, przy wykorzystaniu różnorodnych środków artystycznych, ukazywały swoje emocje i przeżycia. Zajęcia zorganizowane zostały przez studentki I roku II stopnia pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej pod kierunkiem dr Izabeli Kiełtyk-Zaborowskiej.

W miniony weekend odbyły się Juwenalia połączone z Urodzinami ulicy Słowackiego „Festiwal ludzi fajnych i rzeczy galantych”. Impreza trwała trzy dni, rozpoczął ją kolorowy korowód studentów. Tego dnia żacy otrzymali od Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego klucze do miasta. Pierwszy dzień poświęcony był dniu dziecka, przygotowano wiele atrakcji z tej okazji, studenci urządzili grillowanie a popołudniu nastąpiła eksplozja kolorów. Podczas tych dni odbyło się wiele koncertów, atrakcji sportowych i pokazów motoryzacyjnych a dopełnieniem były imprezy w klubie.

W dniu 24 maja 2018 roku odbyła się Studencka Konferencja Naukowa nt. Podmiotowość w edukacji. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Instytut Nauk Pedagogicznych czynnie uczestniczyli studenci kierunku pedagogika. Do udziału zgłosili się również studenci z zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych z Ukrainy, w tym z: Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. V.G. Korolenko w Połtawie czy Międzynarodowej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie. Licznie zgromadzone grono studentów oraz nauczycieli akademickich wysłuchało wystąpień poświęconych wielowątkowej problematyce podmiotowości, m.in. zagadnieniom z zakresu komunikacji społecznej, inkulturacji czy roli społecznej ucznia. Ujęcia empiryczne dotykały tak wątków familiologicznych, chociażby miejsca dziecka – podmiotu we współczesnej rodzinie, jak i zjawiska stereotypizacji. Młodzi prelegenci mieli tym samym okazję do podzielenia się ze społecznością akademicką badaniami własnymi oraz uczestniczenia w dyskusji naukowej. Wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.