Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

GALERIA

W dniu 7 lipca 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego oraz wręczenie świadectw ukończenia studiów dla słuchaczy studiów podyplomowych „Kadry i Płace”. Swoje wykształcenie uzupełniło w murach naszej Uczelni 18 osób. Życzymy im powodzenia karierze zawodowej! Zapraszamy do następnej edycji. Więcej informacji na stronie: https://wns.ujk.edu.pl/?page_id=2224.

Jedne z zajęć w ramach przedmiotu PR w administracji publicznej studenci UJK z kierunku Ekonomia zrealizowali 22 maja 2019 r. w Biurze Prasowym Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielił się z nimi Rzecznik Urzędu i jednocześnie Kierownik Biura Prasowego, Jarosław Bąkowicz. Podczas spotkania przyszli ekonomiści ze specjalności Gospodarka samorządów terytorialnych skonfrontowali swoje wiadomości teoretyczne z doświadczeniem praktycznym. Wśród zagadnień, które zostały poruszone podczas spotkania znalazły się m.in.: elementy zarządzania informacją, która jest swego rodzaju produktem, wielowymiarowa promocja samorządu, kontakty z mediami będące istotnym elementem kreowania wizerunku samorządu, obowiązki biura prasowego i rzecznika w samorządzie oraz wiele innych. Jak podkreśla prowadząca przedmiot dr Anna Warych-Czajka, organizacja tego typu zajęć jest bardzo potrzebna, ponieważ pozwala pokazać studentom bezcenną, praktyczną realizację wiedzy, którą wcześniej nabyli. Praktyczne zajęcia dla studentów były zarówno zwróceniem się ku najnowszym wymogom upraktyczniania zajęć akademickich, jak i elementem dobrej współpracy między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego a Urzędem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

W dniu 18 czerwca 2019 roku odbyła się II Studencka Konferencja Naukowa nt. Dziecko w różnych środowiskach wychowawczych. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Instytut Nauk Pedagogicznych czynnie uczestniczyli studenci kierunku pedagogika. Do udziału zgłosili się również doktoranci z Naszej Alma Mater oraz studenci z zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych z Ukrainy, w tym z Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. V.G. Korolenko w Połtawie czy Międzynarodowej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie. Licznie zgromadzone grono studentów oraz nauczycieli akademickich wysłuchało wystąpień poświęconych wielowątkowej problematyce funkcjonowania dziecka w różnych środowiskach wychowawczych. Rozważania teoretyczne i dociekania empiryczne dotykały tak wątków familiologicznych, chociażby miejsca dziecka we współczesnej rodzinie, jak i edukacyjnej czy wychowawczej funkcji współczesnej szkoły. Młodzi prelegenci mieli tym samym okazję do podzielenia się ze społecznością akademicką wynikami badań własnych oraz uczestniczenia w dyskusji naukowej. Wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk Społecznych UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowała kolejne spotkanie w ramach "Akademii Bezpiecznej Przyszłości" (13.06.2019r.). Tematem prelekcji przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim były etyczne aspekty w pracy policji. Spotkanie zakończyło tegoroczną edycję projektu "Akademia Bezpiecznej Przyszłości".

W dniu 5 czerwca 2019 roku w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się warsztaty dydaktyczne z edukacji zintegrowanej z nauczaniem języka angielskiego dla dzieci z piotrkowskiego przedszkola nr 24 im. Misia Uszatka. Zajęcia przygotowały studentki II roku pedagogiki, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Dzieci aktywnie uczestniczyły w inscenizacji bajki „Rzepka” oraz w różnych zabawach dydaktycznych. Rozwijając swoje umiejętności językowe, matematyczne, przyrodnicze i społeczne. Zajęcia zostały przygotowane pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Maryi Leshchenko, przy współudziale dr Olgi Zameckiej-Zalas.

W dniu 4 czerwca 2019 roku w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się przedstawienie dla dzieci z piotrkowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych. Przedstawienie przygotowały studentki III roku pedagogiki, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Gościliśmy ponad 200 dzieci, które obejrzały przedstawienie pt. „Przygody Czerwonego Kapturka w baśniowym lesie” oraz uczestniczyły w zabawach interaktywnych przygotowanych przez studentów pedagogiki. Spektakl zakończyły wspólne zdjęcia z bohaterami baśni. Przedstawienie przygotował Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz Metodologii Badań społecznych, pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Maryi Leshchenko, przy współudziale dr Olgi Zameckiej-Zalas oraz dr Izabeli Kiełtyk-Zaborowskiej.

Tegoroczne Juwenalia trwały 3 dni (31.05-2.06.2019). W tym czasie miasto Piotrków Trybunalski obchodziło urodziny ulicy Słowackiego. Juwenalia rozpoczęły się 31.05 korowodem spod Uczelni do miejskiego amfiteatru. Na mecie klucze do miasta Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Dominice Juszczak przekazał Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak. Odbył się także konkurs na najpiękniejsze przebranie. Pierwsze miejsce zajął Teatr Wyjście Ewakuacyjne. Drugiego dnia Juwenaliów i urodzin ulicy Słowackiego królowały koncerty. Na scenie wystąpili m.in. Kobranocka, Tede i Kękę. Publiczność świetnie się bawiła. Wieczorem, w czasie między koncertami została wybrana studentka roku Filii UJK 2019. Spośród kandydatek pierwsze miejsce zajęła Paula Kowalczyk. Gratulujemy. Trzeciego dnia także odbywały się koncerty, choć w trochę spokojniejszej tonacji. Dziękujemy organizatorom i wszystkim którzy pomagali. Zapraszamy za rok.

Pracownia plastyczna w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim istnieje od 2002 roku. Powstała z inicjatywy dr Magdaleny Olszewskiej, która w 2002 uzyskała zgodę Rady Wydziału Nauk Społecznych na utworzenie studiów międzywydziałowych pn. Edukacja plastyczna, wraz z tą inicjatywą powstała również profesjonalna pracownia plastyczna, wyposażona w sztalugi, prasę graficzną, stół graficzny i niezbędne akcesoria. W pracowni młodzi ludzie-studenci Filii poszukują własnej wrażliwości na świat i odnajdują ją, kształtując tym samym własną osobowość; tym samym mogą przez chwilę dotknąć prawdziwej sztuki i poczuć akt tworzenia. Jest to miejsce, w którym czas na chwilę zwalnia i pozwala być uważnym; pozwala zrozumieć czym jest postawa twórcza w życiu człowieka i jak ją kształtować. W trakcie zajęć można nauczyć się wielu technik plastycznych oraz zrozumieć prawdziwy i najważniejszy cel edukacji plastycznej, co jest niezbędnym elementem w pracy nauczyciela, pedagoga, wychowawcy, zwłaszcza w pracy z małym dzieckiem. W pracowni powstają prace malarskie, graficzne, rysunkowe, a także rzeźby z papier-mache oraz różnorodne prace w technikach dostosowanych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, przewidziane do realizacji na zajęciach plastycznych i technicznych. Ponadto co roku w pracowni odbywają się warsztaty plastyczne dla dzieci z powiatu piotrkowskiego w ramach projektu „Ferie z Uniwersytetem”, które cieszą się dużą popularnością, promując tym samym Filię UJK. Podczas organizowanych warsztatów plenerowych prezentowane są prace studentów. Pracownia jest ponadto miejscem spotkań i dyskusji o sztuce, informacji o wydarzeniach kulturalnych na terenie Piotrkowa oraz planowania wystaw w uczelnianej Galerii „Fakultet 106”, działającej przy pracowni.

Studenci Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim po raz kolejny gościli na antenie Radia Strefa FM. Natalia Bluszcz, Kinga Drozdek, Klaudia Karp rekomendowały tegorocznym maturzystom podjęcie studiów w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego. Tematem przewodnim spotkania była Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Euroatlantyckie i polityka Federacji Rosyjskiej zorganizowana przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Filii UJK.

W dniach 22-23 maja 2019 roku w Piotrkowie Trybunalskim, w Centrum Idei ku Demokracji odbyła się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona problematyce bezpieczeństwa euroatlantyckiego i polityce Federacji Rosyjskiej, której organizatorem była Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Tegoroczne obrady skupiały się na tematyce zagrożeń dla Europy Środkowo-Wschodniej. Konferencja rozpoczęła się od przywitają przybyłych gości oraz występem chóru Instytutu Edukacji Muzycznej UJK pod dyrekcją dr hab. Ewy Robak, prof. UJK. Wśród osób otwierających obrady znalazł się m.in. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UJK prof. dr hab. Andrzej Felchner, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJK, prof. dr hab. Zygmunt Matuszak, dr hab. Mirosław Banasik, prof. UJK, ksiądz Rektor Kościoła Akademickiego w Piotrkowie Trybunalskim wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek. Wśród prelegentów znaleźli się reprezentanci 36 placówek naukowych z 6 państw (Stany Zjednoczone, Ukraina, Rosja, Węgry, Gruzja, Białoruś). W konferencji wzięli udział m.in. Witold Waszczykowski, poseł i były minister spraw zagranicznych, Ray Wojcik, szef warszawskiego biura Center for European Policy Analysis i były attache wojskowy w Warszawie, generał broni (w stanie spoczynku) dr Andrzej Fałkowski, były przedstawiciel wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli, dr Phillip Petersen, Centre for the Study of New Generation Warfare oraz naukowcy z jednych z najważniejszych uczelni z kraju. W obradach aktywnie uczestniczył Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim, prof. dr hab. Zygmunt Matuszak.

W dniu 14 maja 2019 r. odbyła się konferencja „Dialog Pokoleń- nowe wyzwania dla doradztwa zawodowego wobec zmian na rynku pracy”. Konferencja ukazała różnice pomiędzy pokoleniami funkcjonującymi na rynku pracy oraz metody komunikacji pomiędzy nimi. Zaprezentowane zostały rozwiązania dotyczące nowych metod i form działania na rzecz podnoszenia jakości doradztwa zawodowego i edukacji. Uczestnikami spotkania byli: studenci, kadra akademicka, doradcy zawodowi z Powiatowych Urzędów Pracy oraz Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Organizatorem wydarzenia była nasza Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim. Dziękujemy za świetne wystąpienia i do zobaczenia za rok podczas kolejnej edycji konferencji.

W dniu 12 maja na uniwersyteckim boisku odbył się VI Piknik Historyczny „Wioska Wikinga”. Uczestnicy zostali przeniesieni w czasie za sprawą obozowiska Słowian i Wikingów, szlachty z XVII wieku oraz wojsk z lat 1939-1945. Dzieci nie mogły narzekać na nudę, ponieważ dla nich było przygotowanych najwięcej atrakcji. Studenci historii zorganizowali strefę zabaw, pojawiły się gry planszowe, namiot gier RPG, turniej średniowiecznych zabaw. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w dawnym rzemiośle, min. : tkactwie, plecionkarstwie, garncarstwie oraz wytwarzaniu marcepana. Starsi uczestnicy zainteresowani współczesnym wyposażeniem wojska mogli zwiedzić stoisko 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa. Pojawiła się też grupa rekonstrukcji historycznej MO i ZOMO oraz Stowarzyszenie Batalion Tomaszów wraz z sekcjami Wojska Polskiego i Armii Czerwonej oraz Wermachtu. Dla pasjonatów motoryzacji przygotowana została wystawa kultowych samochodów z PRL-u. Dziękujemy grupom, współorganizatorom, partnerom oraz studentom za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Otwarcie wystawy „W drodze do niepodległości – Obóz Kościuszko” W dniu 9 maja odbyło się otwarcie wystawy „ W drodze do niepodległości – Obóz Kościuszko” autorstwa dr Anitty Maksymowicz z Muzeum Ziemi Lubuskiej. Jest to zbiór unikatowych zdjęć ukazujących funkcjonowanie obozu „Kościuszko”, począwszy od jego powstania w październiku 1917 roku, aż do rozwiązania w marcu 1919 roku. Wystawa prezentuje obozową codzienność żołnierzy, polskich ochotników głównie ze Stanów Zjednoczonych. Wiele uwagi poświęcono również osobom i organizacjom wspierających polskich ochotników w Niagara-on-the-Lake. Wystawę przygotowano na 100-lecie czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej, będzie ona dostępna do 31 maja 2019 w budynku B na I piętrze UJK.

 

Studenckie Koło Naukowe "Polska-Wschód" działające pod opieką dr Joanny Harazińskiej było organizatorem wizyty w piotrkowskiej cerkwi (26.04.2019). Na spotkanie, które miało miejsce 26 kwietnia br. zaproszono studentów i pracowników Filii UJK. Gospodarz obiektu - proboszcz Parafii Prawosławnej w Piotrkowie Trybunalskim - Ojciec Jan Jakimiuk z wielkim znawstwem i zaangażowaniem opowiedział o historii tego pięknego zabytku oraz odpowiadał na pytania związane z religią prawosławną. Z uwagi na to, że spotkanie odbyło się w czasie świętowania przez prawosławnych wiernych Wielkiego Tygodnia, uczestnicy wizyty złożyli Proboszczowi Janowi Jakimiukowi i całej społeczności prawosławnej serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Wizyta w piotrkowskiej cerkwi pozostawiła w pamięci naszych studentów i pracowników Filii wspaniałe wrażenia emocjonalne i estetyczne, poszerzyła zasób informacji na temat historii Piotrkowa Trybunalskiego oraz wiedzę w odniesieniu do kultury prawosławnej.

W dniu 6 kwietnia 2019 r. odbył się piknik rodzinny „Wiosna wiosna, ach to Ty!” zorganizowany przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z Maciejem Szyposzyńskim – 313 Garage (jeszcze raz dziękujemy za pomoc!). Podczas wydarzenia odbył się całodniowy zlot amerykańskiej motoryzacji Mustang Klub Polska oraz rozpoczęcie sezonu motocyklowego Black Hole, kiermasz wielkanocny połączony ze zbiórką charytatywną dla Dzielnej Wojowniczki Marysi, zajęcia przygotowane przez Wataha Rugby Club, warsztaty marcepanowe przygotowane przez Muzeum Marcepanów, pokazy piotrkowskiej akademii Aikido, warsztaty z instruktorami fitness Green Fit. Ponadto każdy mógł przejść ekstremalny tor przeszkód Human Machine, natomiast dzieci „szalały” do woli na dmuchańcach udostępnionych przez OSIR oraz „bawiły się, ucząc” podczas animacji English For Kids. Imprezie towarzyszyła XV Wampiriada zorganizowana przez studenckie koło naukowe pedagogiczno-psychologiczne oraz odbyła się rejestracja dawców szpiku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa sprzętu i pamiątek sportowych Marcina „Saczy” Sacińskiego związanych z Piotrkowem i okolicami. Wystawę wsparli Miejska Biblioteka oraz Ośrodek Działań Artystycznych. Nie zabrakło również strefy gastronomicznej przygotowanej przez Ariela Zagórskiego z Klubu Hawana. Wodę dla uczestników zapewnił Święcicki Zdrój. Wydarzenie relacjonowała Strefa FM, której dziennikarze byli obecni przez cały dzień Studenci UJK stanęli na wysokości zadania i godnie przywitali wiosnę, zapewnili atrakcje dla każdej grupy wiekowej.

W dniu 2 kwietnia 2019 r. odbył się wykład gen. broni Waldemara Skrzypczaka oraz gen. bryg. Włodzimierza Zielińskiego na temat "20 lat Polski w NATO, czy możemy czuć się bezpiecznie?" Organizatorem wydarzenia była Katedra Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas wykładu została przybliżona uczestnikom historia NATO oraz zakres zadań jakim sprostać musi ta instytucja w świetle zagrożeń militarnych. Generał Skrzypczak uważa, iż NATO jest osłabione, ale pomimo odbuduje się i będzie skuteczną przeciwwagą dla tego czym dysponuje Rosja. Został również poruszony temat Polski w kontekście stacjonujących wojsk amerykańskich. Więcej info: https://www.epiotrkow.pl/news/Czy-mozemy-czuc-sie-bezpiecznie,35267

28 marca 2019 roku na Wydziale Filologiczno - Historycznym Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się II edycja konferencji Kobieta na przestrzeni dziejów. Wydarzenie znalazło szeroki odbiór wśród studentów i doktorantów z całej Polski, bowiem mury Uniwersytetu odwiedziło ponad czterdziestu reprezentantów różnych ośrodków akademickich. Tematem konferencji były losy kobiet, których sylwetki oraz niezwykłe historie przybliżali uczestnicy wydarzenia. Nie zabrakło wykładu, który uroczyście otworzył obrady - dr hab. Marek Dutkiewicz, prof. UJK zaprezentował historię kobiet podczas działań I Wojny Światowej. Inicjatywa została objęta Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego, Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast patronat medialny objęła Strefa FM, której dziennikarze relacjonowali trwające obrady.

W siedzibie Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Filii w Piotrkowie Trybunalskim, przy Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego, w dniu 29 marca 2019r. zrealizowano seminarium na temat: Doboru grupy zadaniowej dla przedsięwzięć realizowanych w obszarze zarządzania kryzysowego. W seminarium wzięli udział panie nauczycielki i uczniowie szkól średnich naszego Regionu Piotrkowskiego. Uczniowie mieli za zadanie dobranie optymalnego składu zespołu zadaniowego do działań operacyjnych w sferze bezpieczeństwa. Główne cele realizowanych seminariów to: 1. promocja problematyki bezpieczeństwa nauczanej w piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, w szczególności promocja zajęć realizowanych na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe; 2. zwiększenie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa wśród uczniów szkół średnich; 3. zachęcenie do wyboru studiów w Piotrkowie Trybunalskim, w filii UJK Kielce. Tego typu zajęcia są unikatową formułą kontaktów merytorycznych naukowców społecznościami szkół średnich, umożliwiającą lepsze zrozumienie problematyki bezpieczeństwa oraz zapewniają racjonalne podjęcie decyzji dotyczącej wyboru uczelni i kierunku studiowania. Moderatorem warsztatów był dr hab. inż. Jan Zych prof. UJK.

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim po raz kolejny gościła przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w ramach działalności Akademii Bezpiecznej Przyszłości. Zastępca Komendanta, młodszy inspektor Jacek Rzepkowski oraz specjalista Działu Kadr i Szkoleń mgr Jakub Kopertowski przybliżyli studentom ścieżkę rozwoju zawodowego w szeregach policji od procesu aplikacji po zagadnienia związane z uposażeniem pieniężnym funkcjonariuszy. Studenci mieli również możliwość zapoznania się z filmem dotyczącym testu sprawności fizycznej wykonywanym na etapie rekrutacji. Spotkanie stanowiło drugie z serii cyklu spotkań związanych z praktycznymi aspektami pracy w policji i spotkało się z dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej.

Studenci Filii UJK odnoszą sukcesy w nauce, sporcie, teatrze oraz innych dziedzinach. Mateusz Danielak, student pedagogiki, zawodnik KKS "Ruch" Piotrków Trybunalski studiuje i zawodowo gra w badmintona. Osiągnięcia Mateusza Danielaka: - zawodnik KKS Ruch Piotrków Trybunalski, - członek Kadry Narodowej seniorów w badmintonie, trenuje w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Warszawie, - ćwierćfinalista drużynowych Akademickich Mistrzostw Świata w Badmintonie w Kuala Lumpur w Malezji (2018) – reprezentował barwy UJK w Piotrkowie Trybunalskim, - ćwierćfinalista Drużynowych Mistrzostw Europy w Badmintonie w Kazaniu w Rosji (2018), - Mistrz Polski w Badmintonie w grze pojedynczej (U21) (2018) - Mistrz Polski w Badmintonie w grze pojedynczej (U19) (2016) - zdobywca 9 medali Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych - najwyższa pozycja w rankingu światowym (Badminton World Federation) – 331 (w 2018 roku) - aktualnie, na zasadzie wypożyczenia, reprezentuje w polskiej ekstraklasie Legię Warszawa oraz w ekstralidze czeskiej, wicemistrza tego kraju Sokol Radotin Praha.

Miło nam poinformować, że studencki Teatr Wyjście Ewakuacyjne Filii UJK w Piotrkowie zdobyło Nagrodę Grand Prix na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Studenckich i Niszowych. GRATULUJEMY! A już 5 kwietnia Wyjście Ewakuacyjne zaprasza na spektakl 'Cisza. Sen trwa' do Kieleckiego Centrum Kultury, gdzie występują w ramach Festiwalu Teatrów Studenckich START

Podczas sesji popularnonaukowej dotyczącej „Ormianie w Polsce i w Piotrkowie”, która odbyła się 21 marca mieliśmy okazję poznać interesującą historię Ormian. Wydarzenie zostało zainicjowane z okazji 500. rocznicy nadania Statutu Ormian Lwowskich, a wystawę związaną z tym wydarzeniem możemy zobaczyć w Muzeum Marcepanów. Organizatorami spotkania był Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego oraz Muzeum Marcepanów.

W dniu 18 marca w auli UJK odbyła się premiera spektaklu „Cisza. Sen trwa” na podstawie trzech opowiadań Rolanda Topora, w którym zostały poruszone problemy bliskie współczesnemu człowiekowi. Przedstawienie przygotował studencki teatr „Wyjście Ewakuacyjne”. Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania przez Dziekana Nauk Społecznych, uczniów szkół średnich i studentów oraz wręczenia nagrody i podziękowań dla studentki Izabeli Gandziarowskiej za pracę i zaangażowanie na rzecz teatru.

„Bądźcie wytrwali w dążeniu do celu” to jedno z pierwszych stwierdzeń Piotra Cieszewskiego, które usłyszeli uczestnicy wykładu „Lider w akcji”. Piotr Cieszewski jest profesjonalnym mówcą, zdobywcą Mont Everestu oraz ambasadorem Szlachetnej Paczki. Wykład był mieszanką doświadczeń zawodowo-górskich dotyczący obszaru przywództwa. Spotkanie było cennym doświadczeniem dla studentów, a zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w każdym obszarze swojego życia, ponieważ komunikacja jest podstawą pracy zespołowej. Organizatorem wydarzenia była Katedra Bezpieczeństwa Narodowego.

Monotypia, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, technika drzeworytu, fotografia portretowa to tylko niektóre tematy zajęć w ramach tygodniowych „Ferii z UJK”. Dzieci wykonywały prace plastyczne i drukarskie, grały w gry planszowe (Miś Wojtek - gra IPN) i otrzymały dyplomy po zajęciach z udzielania pierwszej pomocy. Starsi uczestnicy zapoznali się z metodami sporządzania fotografii portretowych. Bardzo dziękujemy wszystkim organizatorom „Ferii z UJK” i zapraszamy ponownie za rok.

Z roku na rok rośnie liczba polskich studentów biorących udział w programach wymiany międzynarodowej. Spotkanie ws. programu Erasmus+ (28.02.2019) cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów Filii UJK. Zgłoszenia na studia i praktyki do 5 kwietnia 2019. Szczegółowe informacje pod linkiem https://erasmus.ujk.edu.pl/

Piąty dzień Ferii z UJK (22.02.2019), to zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadzili ratownicy z łódzkiego oddziału PCK. Uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w zajęciach.

W czwarty dzień Ferii z UJK (21.02.2019) dzieci poznały technikę drzeworytu oraz samodzielnie wykonały wybrane motywy. Warsztaty dla milusińskich poprowadził Tadeusz Grajpel, znany konecczanin od lat zajmujący się rekonstrukcją dawnej sztuki drukarskiej.

Trzeci dzień Ferii z UJK (20.02.2019) to przygoda z grami planszowymi. Gośćmi Uniwersytetu byli pracownicy Łódzkiego Oddziału IPN mgr Katarzyna Helik i dr Bartłomiej Kluska.

W drugi dzień Ferii z UJK (19.02.2019), dzieci doskonaliły swoje plastyczne umiejętności, a dorośli wysłuchali wykładu "alchemia portretu" Danuty Węgiel.

Podczas pierwszego dnia Ferii z UJK (18.02.2019r.), dzieci poznały technikę jednej odbitki. Zajęcia poprowadziła dr Magdalena Olszewska.

Przeboje zespołu Queen, Brathanki oraz muzyka z Gwiezdnych Wojen i Parku Jurajskiego to tylko namiastka repertuaru wczorajszego koncertu karnawałowego zorganizowanego przez UJK oraz Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia. Aula wypełniła się widzami już godzinę przed koncertem. Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Jacek Bonarek, prof.UJK powitał gości, a uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej wprowadzili zgromadzonych w niezwykły świat muzyki poważnej i rozrywkowej. Koncert jest organizowany przez Uniwersytet po raz czwarty i na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Uczelni. Wydarzenie przyciąga coraz większą liczbę widzów.

Dnia 22 stycznia 2019 roku odbyły się zajęcia poprowadzone przez etatowego pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, starszego specjalistę pracy socjalnej – mgr Marzennę Rumińską-Filipek ze studentami I roku kierunku ekonomia w ramach przedmiotu Polityka społeczna prowadzonego przez dr Wiesława Rogalskiego. Tematem zajęć było przedstawienie działalności władz samorządowych szczebla podstawowego (miasto Piotrków Trybunalski) poprzez funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pracownik MOPR przedstawił studentom w formie prezentacji multimedialnej zadania i działania ośrodka oraz praktyczne aspekty pracy pracowników opieki społecznej, które są realizowane poprzez następujące formy pomocy: środowisku rodzinnemu (poprzez pomoc materialną, usługi opiekuńcze, poradnictwo, projekty socjalne); przy udziale Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka (pomoc osobom mającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w pieczy zastępczej, pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze); poprzez Zespół Świadczeń Rodzinnych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze, zapomogi, fundusz alimentacyjny); dzięki pomocy w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Omówiono źródła pozyskiwania środków na działalność socjalną dla mieszkańców miasta i gminy. Przedstawiono obszar działań za lata 2016-2018. Jednocześnie zaproponowano studentom pomoc wolontarialną i współpracę z MOPR. Zajęcia zakończyły się pytaniami od studentów i podsumowaniem roli i zadań opieki społecznej realizowanej przez MOPR.

Instytut Nauk Pedagogicznych w dniu 10 stycznia 2019 r. zorganizował wykład otwarty poświęcony zdrowiu kobiet. Temat I. Rak szyjki macicy oraz przemoc wobec kobiet. Wykład wygłosiła mgr Aleksandra Bakiewicz, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz University of Southern Denmark.

8-9 grudnia 2018 roku w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim odbył się kolejny finał akcji Szlachetna Paczka. W tym roku po raz kolejny studenci oraz pracownicy Wydziału Nauk Społecznych włączyli się w przygotowanie paczki dla wybranej rodziny. Dzięki zaangażowaniu wielu osób szlachetnych serc daliśmy radość, nadzieję i wiarę w lepsze jutro.

7 grudnia odbyło się przedstawienie dla dzieci z piotrkowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych. Przedstawienie przygotowały studentki II roku kierunku pedagogika studiów stacjonarnych, specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Gościliśmy ponad 300 dzieci, które obejrzały przedstawienie pt. „Idzie Mikołaj” oraz uczestniczyły w grach i zabawach przygotowanych przez studentki. Przedstawienie przygotowano pod kierunkiem dr Izabeli Kiełtyk-Zaborowskiej.

Dnia 8 stycznia 2019 r., odbyło się udostępnienie wystawy poświęconej 500 rocznicy Statutu Ormian lwowskich. Dokument został przyjęty w Piotrkowie w 1519 r. Wystawa została zorganizowana przez Muzeum Marcepanów, Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego, Wydział Filologiczno-Historyczny oraz studentów historii. Wystawę można oglądać od stycznia do marca w siedzibie Muzeum Marcepanów (ul. Grodzka 1).

W środę 12 grudnia b.r. odbyło się inauguracyjne spotkanie w ramach inicjatywy „Akademia Bezpiecznej Przyszłości”, należącej do Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Gośćmi „Akademii Bezpiecznej Przyszłości” byli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim: Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim. mł. insp. Jacek Rzepkowski oraz Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim asp. Ilona Sidorko. Licznie przybyli studenci wysłuchali prelekcji na temat procedury rekrutacyjnej, ścieżki awansów zawodowych oraz perspektywy rozwoju kariery w szeregach Policji. Zaproszeni goście w bardzo interesujący sposób przedstawili praktyczne aspekty zawodu, poparte wieloletnią praktyką. W trakcie spotkania szczególny nacisk położony został na możliwości wykorzystania w praktyce zawodowej wiadomości zdobytych w ciągu lat studiów. Goście odnieśli się również do nierealnych często wyobrażeń towarzyszących młodym ludziom, wiążącym swoją przyszłość zawodową z Policją, a opartych chociażby na popularnych paradokumentach telewizyjnych. Podczas spotkania studenci mieli okazję zadać pytania dotyczące interesujących ich zagadnień zawodowych – a tych było bardzo dużo. „Akademia Bezpiecznej Przyszłości” to nowa inicjatywa Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. W jej ramach przewidziano cykliczne spotkania studentów Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, a także innych kierunków, zainteresowanych odnalezieniem swojego miejsca na rynku pracy z przedstawicielami zawodów związanymi z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Koordynatorem projektu jest dr Agnieszka Rogozińska. „Akademia Bezpiecznej Przyszłości” to pierwszy krok na drodze decyzji studentów dotyczącej przyszłości i wyboru zawodu. To również bezcenna okazja do rozmowy z zawodowcami, wymiany opinii, podzielenia się wątpliwościami i uzyskania rekomendacji, a przede wszystkim odkrywania i pielęgnowania własnych zainteresowań w konkretnych obszarach zawodowych związanych z bezpieczeństwem narodowym. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia kolejnych planowanych inicjatyw w ramach „Akademia Bezpiecznej Przyszłości”.

Praca w Komisji Europejskiej „od kuchni” pod takim hasłem odbyło się dzisiejsze spotkanie studentów filologii angielskiej, administracji oraz uczniów z II LO w Piotrkowie Trybunalskim z Anną Jędrzejewską - przedstawicielką Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Piotrkowie Trybunalskim i Maciejem Ciszewskim - Dyrektorem Generalnym ds. energii przy Komisji Europejskiej. Podczas spotkania zostały omówione kompetencje Komisji Europejskiej, proces decyzyjny oraz poruszono kwestię bezpieczeństwa energetycznego. Anna Jędrzejewska poinformowała o działaniach Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct natomiast Maciej Ciszewski przedstawił jak wygląda praca w dyrekcji Generalnej KE, oraz jak można znaleźć zatrudnienie w instytucjach europejskich. Opowiedział jak pracuje się w wielojęzycznym i wielokulturowym otoczeniu. Zachęcał studentów do wyjazdów zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ i stypendiów europejskich. Organizatorem spotkania była Katedra Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczno-Historyczny oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Piotrków Trybunalski.

W dniu 16.11.2018 roku odbył się Bieg Niepodległości 1918. Uczestniczyły w nim osoby, które w ten sposób postanowiły upamiętnić 100-lecie Odzyskania Niepodległości, chociaż pogoda nie zachęcała do aktywności fizycznej. Punktualnie o godzinie 10.00 uczestników przywitał Prodziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski prof. UJK. Symbolicznym dystans 1918 metrów pokonali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, studenci, uczniowie szkół podstawowych oraz przedstawiciele Rady Osiedla Południe. Warto podkreślić, że uczestnikom wydarzenia nie zabrakło energii i motywacji. Przykładem do naśladowania było uczestnictwo w biegu Dyrektor Szkoły ZSP nr 2 mgr Lidii Łopusiewicz oraz Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Jacka Bonarka prof. UJK. Organizatorem wydarzenia była piotrkowska Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

W dniach 26-28.10.2018 r. odbyły się na torze w Arenie Lodowej w Tomaszowie Maz. 33 Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w łyżwiarstwie szybkim. Karolina Gąsecka, studentka I roku filologii angielskiej na UJK Filia w Piotrkowie Tryb. wywalczyła 3 medale: 2 brązowe na 1500 m i 3000 m. oraz srebrny medal na 5000 m, zdobywając tym samym tytuł wicemistrzyni Polski na tym dystansie. Panczenistka znalazła się w reprezentacji Polski na Puchar Świata Juniorów w Tomaszowie Mazowieckim, który odbędzie się w dniach 24-25.11.2018 r.

Dlaczego w Polsce nie doszło do rewolucji w 1918 roku? Na to pytanie odpowiedział prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz podczas otwartego wykładu w dniu 6 listopada. Organizatorem wydarzenia był Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Uczniowie szkół średnich zostali wprowadzeni w wielowątkowy proces odzyskania wolności przez Polskę. Po zakończonym wykładzie odbyły się warsztaty źródłowe na temat wpływu mocarstw na odzyskanie przez Polaków niepodległości.

W dniu 29 października 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim odbył się warsztat: „Mediacje w bezpieczeństwie: procedury-dokumentacja-zastosowanie”. W wydarzeniu uczestniczyli studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Celem warsztatu było przybliżenie idei mediacji i jej zastosowania w obszarze przyszłej aktywności zawodowej studentów. W jego trakcie omówiono teoretyczne aspekty procedury mediacyjnej, przeprowadzono również warsztat praktyczny: studium przypadku konkretnych spraw kierowanych do mediacji i sporządzanej dokumentacji pomediacyjnej. Koordynatorem warsztatu była dr Agnieszka Rogozińska. Wydarzenie zorganizowano w związku z przypadającym na październik Międzynarodowym Tygodniem Mediacji. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego spotkania.

W dniu 16.10.2018 r. obchodziliśmy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca w Szkole Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas wydarzenia odbył się pokaz prowadzenia akcji przywracania czynności serca oraz konkurs o pierwszej pomocy dla uczestników. Najważniejszym punktem imprezy było bicie rekordu w resuscytacji serca na fantomach - nieprzerwanie przez 30 minut. Jest to cykliczna akcja ogólnopolska, która powstała z inicjatywy Jurka Owsiaka. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem resuscytacji pełnili studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe: Patryk Lipowski, Aleksandra Jachimowska oraz Magdalena Bednarek. Akcja bicia rekordu resuscytacji serca została przeprowadzona w Piotrkowie Trybunalskim po raz piąty. W pokazie pierwszej pomocy wziął udział Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak.

W sobotę 13 października w naszej Filii miała miejsce uroczysta Inauguracja nowego roku akademickiego Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku. W wydarzeniu udział wzięli nader przejęci słuchacze Uniwersytetu oraz towarzyszący im rodzicie i opiekunowie. Jak na Inaugurację przystało, nie zabrakło hymnu państwowego, wystąpienia Prezesa Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego im. Zygmunta I Starego i dziekana Wydziału Filologicznego dra hab. Jacka Bonarka, prof. UJK. Prezes Bractwa w krótkiej przemowie wskazał główne cele działalności Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku. Głos zabrał również przedstawiciel władz miasta Piotrkowa Trybunalskiego – wiceprezydent Andrzej Kacperek, podkreślając wagę i znaczenia działalności Uniwersytetu najmłodszych dla piotrkowskiej społeczności. Po wystąpieniach Rektora miała miejsce najważniejsza część inauguracji, czyli uroczysta immatrykulacja. W jej trakcie mali studenci pierwszego rocznika złożyli ślubowanie oraz otrzymali indeksy i identyfikatory Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku. Następnie wysłuchano tradycyjnej pieśni „Gaudeamus igitur”. Zakończeniem części oficjalnej był wykład wygłoszony przez dra hab. Jacka Bonarka prof. UJK na temat słodyczy. Po wykładzie nastąpiła część przyjemniejsza dla młodych studentów – konsumpcja wspomnianych w wykładzie słodkości oraz gry i zabawy z dawnych wieków przygotowane przez niezastąpionych rekonstruktorów z Geniusza Kreatywnej Edukacji.

W dniu 10 października 2018 roku odbył się finał konkursu historycznego „Drogi do Niepodległej - w 100-lecie roku 1918”, skierowanego do najlepszych uczniów szkół średnich i podstawowych z Piotrkowa Trybunalskiego oraz pięciu powiatów: piotrkowskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego oraz tomaszowskiego. Uczestnicy etapu centralnego zostali wyłonieni podczas I etapu zorganizowanego w każdym powiecie. Honorowy patronat nad dzisiejszym wydarzeniem objęli Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur oraz Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak. Organizatorem wydarzenia był Wydział Filologiczno-Historyczny piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Podziw wzbudził wysoki poziom wiedzy uczestników konkursu. Znajomość faktów związanych z odzyskaniem Niepodległości, wydarzeniem tak ważnym dla Piotrkowa Trybunalskiego, była godna pozazdroszczenia zarówno wśród uczniów szkół podstawowych, jak i średnich. Spośród 25 finalistów najlepszy okazał się Paweł Śmigiel z II LO w Tomaszowie Mazowieckim. Kolejne miejsca zajęli: Julia Węglarska z I LO w Piotrkowie Trybunalskim (II miejsce) Krystian Stacharski z I LO w Radomsku (III miejsce) Iza Górna z II LO w Bełchatowie (IV miejsce) Michał Dolecki z II LO w Tomaszowie Mazowieckim (V miejsce) Wyróżnienie przyznano najmłodszej uczestniczce konkursu Annie Grelowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim. Nagrody wręczyli Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak oraz Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. Jacek Bonarek. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

W piątek 5 października w naszej Filii miała miejsce uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Uroczystość rozpoczął JM Rektor UJK prof. dr hab. Jacek Semaniak, który w swej przemowie zarysował stan aktualny uczelni zarówno w kieleckiej Macierzy, jak i w piotrkowskiej Filii, jednakże głównie uwagę skupił na wyzwaniach, jakie dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego niesie Ustawa 2.0 zmieniająca diametralnie polskie szkolnictwo wyższe. JM Rektor podkreślał, że nowy rok akademicki będzie czasem ciężkiej pracy, ale i wielką szansą dla piotrkowskiej Filii. Po wystąpieniu JM Rektora miała miejsce najważniejsza część inauguracji, czyli uroczysta immatrykulacja. Wybrani studenci pierwszych roczników studiów złożyli ślubowanie, otrzymali legitymacje i wraz z chórem oraz całą społecznością akademicką odśpiewali „Gaudeamus igitur”. Uroczystość inauguracji zaszczycili znamienici goście, zarówno spoza naszego regionu: przedstawiciel Ambasady Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Mehriban Famadova czy Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkomisarz Krzysztof Musielak, jak i życzliwi nam przedstawiciele miasta i regionu: wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek, przewodniczący Sejmiku województwa łódzkiego Marek Mazur, Rektor Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek Ksiądz Kanonik Mariusz Jersak. Zwłaszcza wystąpienia tych gości uzmysłowiły zebranym, jak znaczącą rolę w Piotrkowie Trybunalskim oraz w regionie odgrywa nasza Filia. Ciepłe słowa przemawiających podkreślały, że piotrkowska Filia jest jednym z fundamentów życia lokalnych społeczności. Tradycyjnym zakończeniem inauguracji był wykład wygłoszony przez dra hab. inż. Jana Zycha prof, UJK: „Uczymy dla przyszłości, nie zapominając o przeszłości”.

W środę 3 października, w Auli piotrkowskiej filii UJK słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim uroczyście zainaugurowali nowy rok akademicki. O wyzwaniach i nadziejach opowiedziała Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Janina Franczak-Kujawska. Podczas inauguracji odśpiewano „Gaudeamus igitur”, a rozpoczynający naukę wybrani słuchacze otrzymali z rąk Pani Prezes i prof. dr hab. Andrzeja Felchnera legitymacje studenckie, następnie zaś złożyli uroczyste ślubowanie. Wśród zaproszonych gości, którzy uświetnili swą obecnością uroczystość, byli m.in.: wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek, sekretarz powiatu piotrkowskiego Ireneusz Czerwiński, uczelnię reprezentowali: prof. dr hab. Andrzej Felchner oraz dr hab. Jacek Bonarek. Inaugurację zakończył tradycyjny wykład. O Piotrkowie w okresie międzywojennym żywo i ze swadą opowiadał prof. Andrzej Felchner.

W piątek 21 września 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się Rada Wydziału, w której uczestniczył Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Michał Arabski prof. UJK. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z tego wydarzenia.

15 czerwca 2018 roku w auli UJK w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się zajęcia z arteterapii, w których udział wzięli uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim. Dzieci, przy wykorzystaniu różnorodnych środków artystycznych, ukazywały swoje emocje i przeżycia. Zajęcia zorganizowane zostały przez studentki I roku II stopnia pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej pod kierunkiem dr Izabeli Kiełtyk-Zaborowskiej.

W miniony weekend odbyły się Juwenalia połączone z Urodzinami ulicy Słowackiego „Festiwal ludzi fajnych i rzeczy galantych”. Impreza trwała trzy dni, rozpoczął ją kolorowy korowód studentów. Tego dnia żacy otrzymali od Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego klucze do miasta. Pierwszy dzień poświęcony był dniu dziecka, przygotowano wiele atrakcji z tej okazji, studenci urządzili grillowanie a popołudniu nastąpiła eksplozja kolorów. Podczas tych dni odbyło się wiele koncertów, atrakcji sportowych i pokazów motoryzacyjnych a dopełnieniem były imprezy w klubie.

W dniu 24 maja 2018 roku odbyła się Studencka Konferencja Naukowa nt. Podmiotowość w edukacji. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Instytut Nauk Pedagogicznych czynnie uczestniczyli studenci kierunku pedagogika. Do udziału zgłosili się również studenci z zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych z Ukrainy, w tym z: Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. V.G. Korolenko w Połtawie czy Międzynarodowej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie. Licznie zgromadzone grono studentów oraz nauczycieli akademickich wysłuchało wystąpień poświęconych wielowątkowej problematyce podmiotowości, m.in. zagadnieniom z zakresu komunikacji społecznej, inkulturacji czy roli społecznej ucznia. Ujęcia empiryczne dotykały tak wątków familiologicznych, chociażby miejsca dziecka – podmiotu we współczesnej rodzinie, jak i zjawiska stereotypizacji. Młodzi prelegenci mieli tym samym okazję do podzielenia się ze społecznością akademicką badaniami własnymi oraz uczestniczenia w dyskusji naukowej. Wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube