Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

 
Zarządzenie Nr 31/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Na podstawie § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Rok akademicki 2019/2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia
    1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.
  2. Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

§ 2

Rok akademicki na studiach obejmuje:

  • ROK AKADEMICKI 2019/2020
    Zajęcia integracyjne dla studentów I roku30.09.2019
    SEMESTR ZIMOWY01.10.2019 – 26.02.2020
    zajęcia dydaktyczne01.10.2019 – 20.12.2019
    ferie zimowe21.12.2019 – 02.01.2020
    zajęcia dydaktyczne c.d.03.01.2020 – 29.01.2020
    dni wolne od zajęć dydaktycznych
    -
    zimowa sesja egzaminacyjna30.01.2020 – 12.02.2020
    przerwa międzysemestralna13.02.2020 – 17.02.2020
    poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego18.02.2020 – 26.02.2020
    SEMESTR LETNI27.02.2020 – 30.09.2020
    zajęcia dydaktyczne27.02.2020 – 08.04.2020
    wakacje wiosenne09.04.2020 – 14.04.2020
    zajęcia dydaktyczne c.d.15.04.2020 – 19.06.2020
    dni wolne od zajęć dydaktycznych12.06.2020
    letnia sesja egzaminacyjna20.06.2020 – 03.07.2020
    wakacje letnie04.07.2020 – 15.09.2020
    poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego16.09.2020 – 24.09.2020
    okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2018/201925.09.2020 – 28.09.2020

§3

Dziekani wydziałów mogą odstąpić od ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych na semestr) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 7 lipca 2020 roku.
Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 21 września 2019 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 17 lutego 2020 roku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Dokumenty do pobrania:

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube