Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wzory dokumentów

Wniosek o przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – POBIERZ

Opisy dokumentów finansowych dotyczące bieżącej działalności Uczelni
OPIS 1 badania- ma zastosowanie do wszystkich faktur/rachunków/przedpłat dotyczących realizacji badań naukowych
OPIS 2 eksploatacja- ma zastosowanie do faktur/rachunków dotyczących płatności za np. energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, wywóz śmieci oraz innych kosztów dotyczących utrzymania budynków
OPIS 3 remonty- ma zastosowanie do wydatków związanych z remontami
OPIS 4 inwestycje - ma zastosowanie do wydatków związanych z realizowanymi w Uczelni inwestycjami
OPIS 5 pozostałe - ma zastosowanie do wszystkich pozostałych płatności

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube