Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

PLANY

ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, FILOLOGIA ANGIELSKA, HISTORIA, PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ZARZĄDZANIE


Formularz o zmianę terminu realizacji zaplanowanych zajęć dydaktycznych: /wzór dla nauczycieli akademickich/
POBIERZ (.doc)
POBIERZ (.pdf)

 

UWAGA!
Harmonogramy zajęć dydaktycznych mogą ulec zmianie

PLANY ADMINISTRACJA - plany mogą ulec zmianie
Plan Administracja I rok Ist. stacjonarne rok ak. 19/20 (akt. 15.10.2019)POBIERZ
Plan Administracja II rok Ist. stacjonarne rok ak. 19/20 (akt. 15.10.2019)POBIERZ
Plan Administracja III rok Ist. stacjonarne rok ak. 19/20 (akt. 08.10.2019)POBIERZ
Plan Administracja I rok Ist. niestacjonarne rok ak. 19/20 (akt. 13.11.2019)POBIERZ
Plan Administracja II rok Ist. niestacjonarne rok ak. 19/20 (akt. 08.10.2019)POBIERZ
Plan Administracja III rok Ist. niestacjonarne rok ak. 19/20 (akt. 08.10.2019)POBIERZ
Terminarz zjazdów dla Administracji st. niest. I rok ak. 2019/20 (akt. 25.10.19)POBIERZ
Terminarz zjazdów dla Administracji st. niest. II i III rok ak. 2019/20 (akt. 25.10.19)POBIERZ
PLANY FILOLOGIA - plany mogą ulec zmianie
Plan Filologia angielska I rok Ist. stacjonarne rok ak. 19/20 (akt. 15.10.2019)POBIERZ
Plan Filologia angielska II rok Ist. stacjonarne rok ak. 19/20 (akt. 15.10.2019)POBIERZ
Plan Filologia angielska III rok Ist. stacjonarne rok ak. 19/20 (akt. 15.10.2019)POBIERZ
Plan Filologia angielska I rok IIst. stacjonarne rok ak. 19/20 (akt. 15.10.2019)POBIERZ
Filologia angielska I rok – studia niestacjonarne rok ak. 19/20 (akt. 10.10.2019)POBIERZ
Filologia angielska – studia niestacjonarne Terminarz rok ak. 19/20 (akt. 10.10.2019)POBIERZ
PLANY HISTORIA - plany mogą ulec zmianie
Plan Historia I rok Ist. stacjonarne rok ak. 19/20 (akt. 15.10.2019)POBIERZ
Plan Historia II rok Ist. stacjonarne rok ak. 19/20 (akt. 15.10.2019)POBIERZ
Plan Historia III rok Ist. stacjonarne rok ak. 19/20 (akt. 15.10.2019)POBIERZ
Plan Historia I rok IIst. stacjonarne rok ak. 19/20 (akt. 15.10.2019)POBIERZ
Plan Historia II rok IIst. stacjonarne rok ak. 19/20 (akt. 15.10.2019)POBIERZ

PLANY
 
Kierunki:
Bezpieczeństwo narodowe
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Zarządzanie
kontakt: mgr Elżbieta Szymczyk
e-mail: e.szymczyk@unipt.pl
telefon: (44) 732 74 46 wew. 8133
miejsce: budynek A, pok. 11
 
 
Uwaga studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe – drugi rok pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne oraz pierwszy rok drugiego stopnia studia stacjonarne – od dnia 13 stycznia do dnia 20 stycznia 2020 roku zostaje uruchomiona na wirtualnej uczelni bramka do zapisywania się na seminaria dyplomowe lub magisterskie. Po wyznaczonym terminie bramka się zamyka.
 

Pedagogika – III rok I stopnia – studia stacjonarne
Zajęcia w dniu 16.01.2020r. z panią dr M. Olszewską w godz. 13.30-16.40 – odwołane. Przełożone na dzień 23.01.2020r. na godz. 12.30.

Pedagogika – II rok I stopnia – studia stacjonarne
Zajęcia w dniu 22.01.2020r. z panią dr M. Olszewską– odwołane
Przełożone na dzień 23.01.2020r. na godz. 15.10.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – I rok Mgr – studia stacjonarne
Zajęcia w dniu 16.01.2020r. z panią dr K. Szymczyk– odwołane

Pedagogika – III rok I stopnia – studia stacjonarne
Zajęcia w dniu 16.01.2020r. z panią dr K. Szymczyk– odwołane

 
PLANY BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - plany mogą ulec zmianie
Sesja zimowa I i II stopień (akt. 20.01.2020)POBIERZ
Plan BN stac. I i II st. (akt. 02.12.2019)POBIERZ
BN niest. 11, 12 stycznia (akt. 19.12.2019)POBIERZ
BN niest. 18, 19 stycznia (akt. 19.12.2019)POBIERZ
BN niest. 25, 26 stycznia (akt. 06.12.2019)POBIERZ
Terminarz_BN_Ir._lic. (akt. 09.09.2019r.) POBIERZ
Terminarz_BN_Ir._mgr (akt. 09.09.2019r.) POBIERZ
Terminarz_BN_IIr._lic. (akt. 09.09.2019r.) POBIERZ
Terminarz_BN_IIr._lic. (akt. 09.09.2019r.) POBIERZ
PLANY EKONOMIA - plany mogą ulec zmianie
Sesja zimowa st. stac. (akt. 22.01.2020)POBIERZ
Plan E I st. stac. (akt. 15.11.2019)POBIERZ
Odpracowanie zajęć z doktorem Kaczmarskim (akt. 20.01.2020) POBIERZ
Dodatkowe terminy zajęć (akt. 20.01.2020) POBIERZ
Terminarz_E_Ir._lic. (akt. 09.09.2019r.)POBIERZ
PLANY FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - plany mogą ulec zmianie
Sesja zimowa st. stac. (akt. 22.01.2020)POBIERZ
Sesja zimowa st. niestac. (akt. 22.01.2020)POBIERZ
Plan FiR I st. stac. (akt. 02.12.2019)POBIERZ
Odpracowanie zajęć z doktorem Kaczmarskim 21.01 wtorek (akt. 20.01.2020)POBIERZ
Odpracowanie zajęć z doktorem Kaczmarskim 28.01 wtorek (akt. 20.01.2020)POBIERZ
Dodatkowe terminy zajęć (akt. 20.01.2020)POBIERZ
FiR niest. 11, 12 stycznia (akt. 08.01.2020)POBIERZ
FiR niest. 18, 19 stycznia (akt. 08.01.2020)POBIERZ
FiR niest. 25, 26 stycznia (akt. 13.01.2020)POBIERZ
Terminarz_FiR_Ir._lic. (akt. 09.09.2019r.)POBIERZ
PLANY PEDAGOGIKA - plany mogą ulec zmianie
Sesja zimowa I i II stopień sem. 2019/2020 (akt. 10.01.2020)POBIERZ
Sesja zimowa niestacjonarne sem. 2019/2020 (akt. 10.01.2020)POBIERZ
Plan P I st. stac. (08.11.2019)POBIERZ
Plan P II st. stac. (08.11.2019)POBIERZ
P niest. 11, 12 stycznia (akt. 06.12.2019)POBIERZ
P niest. 18, 19 stycznia (akt. 19.12.2019)POBIERZ
P niest. 25, 26 stycznia (akt. 22.01.2020)POBIERZ
P niest. 29 lutego 1 marca (akt. 24.01.2020)POBIERZ
TERMINARZ-P_Ir._lic. (akt. 09.09.2019r.)POBIERZ
TERMINARZ-P_IIr._lic. (akt. 09.09.2019r.)POBIERZ
PLANY PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - plany mogą ulec zmianie
Sesja zimowa 2019/2020 (akt. 10.01.20)POBIERZ
Plan PPiW stac. (08.11.2019)POBIERZ
Zajęcia z prof. Leschenko grudzień 2019 (akt. 25.11.2019)POBIERZ
PLANY ZARZĄDZANIE - plany mogą ulec zmianie
Sesja zimowa st. stac. (akt. 22.01.2020)POBIERZ
Sesja zimowa st. niestac. (akt. 22.01.2020)POBIERZ
Plan Z I st. stac. (akt. 02.12.2019)POBIERZ
Odpracowanie zajęć z doktorem Kaczmarskim 21.01 wtorek (akt. 20.01.2020)POBIERZ
Odpracowanie zajęć z doktorem Kaczmarskim 28.01 wtorek (akt. 20.01.2020)POBIERZ
Dodatkowe terminy zajęć (akt. 20.01.2020)POBIERZ
Z niest. 11,12 stycznia (akt. 08.01.2020)POBIERZ
Z niest. 18,19 stycznia (akt. 08.01.2020)POBIERZ
Z niest. 25,26 stycznia (akt. 13.01.2020)POBIERZ
Terminarz_Z_Ir._lic. (akt. 09.09.2019r.)POBIERZ
Terminarz_Z_IIr._lic. (akt. 09.09.2019r.)POBIERZ
Terminarz_Z_IIIr._lic. (akt. 09.09.2019r.)POBIERZ
PLAN KADRY I PŁACE - plany mogą ulec zmianie
Plan zajęć na studiach podyplomowych Kadry i Płace 2019/2020 (akt. 15.01.2020)POBIERZ
RACHUNKOWOŚĆ FINANSE I PODATKI - plany mogą ulec zmianie
Plan zajęć na studiach podyplomowych Rachunkowość Finanse i Podatki 2019/2020 (akt. 15.01.2020)POBIERZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube