Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Samorząd Studencki

Kontakt:

telefon: 693 – 200 – 421  email: samorzad@unipt.pl
miejsce: Biuro Samorządu – Budynek Domu Studenta „OLIMP”, pok. nr 8B (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia spotkania) Stały dyżur – środy godzina 13:00 – 13:30. Zapraszamy i zachęcamy do dyskusji i współpracy!

 

Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ

 


 

RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW FILII UJK W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Przewodnicząca Zarządu FRSS
DOMINIKA JUSZCZAK

Zastępcy Przewodniczącej Zarządu FRSS
MONIKA BINIEK
MONIKA PODKOWIŃSKA
MAŁGORZATA RADOMSKA

Sekretarz FRSS
ANNA SĘDERECKA

Zastępca Sekretarza FRSS
PAULA WIATROWSKA

 

SKŁAD WYDZIAŁOWYCH RAD SAMORZĄDU STUDENTÓW

WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

Skład zarządu WRSS WNS:

Przewodnicząca WRSS: Monika Podkowińska 509-748-295
Zastępca przewodniczącego WRSS: Monika Biniek
Sekretarz WRSS: Daniel Cejnóg

Kontakt:
693 – 200 – 421
e-mail: samorzad@unipt.pl

 

Członkowie WRSS WNS:
Alan Cejnóg
Dorota Dadej
Paula Wiatrowska
Weronika Bagińska

 

Komisja ds. pomocy materialnej:

Przewodniczący: Monika Biniek 695-494-640
Zastępca przewodniczącego: Alan Cejnóg
Członkowie: Weronika Bagińska

Komisja ds. kultury:

Przewodniczący: Dorota Dadej 507-474-794
Zastępca przewodniczącego: Alan Cejnóg
Członkowie: Daniel Cejnóg

 

WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO

Skład zarządu WRSS WFH:

Przewodniczący WRSS: Małgorzata Radomska
Zastępca przewodniczącego WRSS: Anna Sęderecka
Sekretarz WRSS: Dominika Juszczak

Kontakt:
e-mail: samorzad@unipt.pl

 

Członkowie WRSS WFH:
Ewelina Jędrzejczyk
Dominika Kudyba
Szymon Kołodziejczyk
Karolina Bartnik

 

Komisja ds. pomocy materialnej:

Przewodniczący: Małgorzata Radomska
Zastępca przewodniczącego: Karolina Bartnik
Członkowie: Szymon Kołodziejczyk

Komisja ds. kultury:

Przewodniczący: Dominika Kudyba
Zastępca przewodniczącego: Ewelina Jędrzejczyk
Członkowie: Karolina Bartnik

WRSS Wydziału Filologiczno-Historycznego jest do Państwa dyspozycji w każdy dzień tygodnia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

   Samorząd Studentów reprezentuje studentów przed władzami uczelni, wraz z nimi współdecyduje o podziale funduszy na stypendia naukowe, socjalne oraz rozdzielaniu miejsc w akademiku oraz jest jedynym przedstawicielem studentów poza uczelnią. Współpracuje z wszystkimi organizacjami studenckimi. Studenci z Samorządu wchodzą także w skład organów kolegialnych uczelni, którymi są np. Senat Uczelni czy Rady Wydziałowe. Im także przysługuje prawo akceptacji kandydata na prodziekana do spraw studenckich na poziomie wydziału oraz prorektora do spraw studenckich uczelni. Studenckie władze przygotowują również żakowskie imprezy, np. Juwenalia, Fuksówka itp.

   Przewodniczący reprezentuje i koordynuje wszystkie prace organów Samorządu. Do zadań Przewodniczącego należy także dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków do ich działalności. Wszelkie informacje o planowanych imprezach organizowanych przez Samorząd, uzyskacie Państwo w Radzie Samorządu Studentów w Domu Studenta „Olimp”, pokój 8.

   Aktualnie w ramach Rady Samorządu Studentów działają dwie komisje: Komisja ds. Pomocy Materialnej oraz Komisja Kulturalna.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zeskakuj kod QR 😀qr

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube