Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wzory dokumentów

Poniższe zestawienie przedstawia przydatne studentom dokumenty, zestawione w kategoriach tematycznych. Osoby, posiadające materiały kwalifikujące się do tej kategorii, proszone są o przysyłanie wzor(u)ów dokument(u)ów na adres webmaster@unipt.pl

EGZAMIN MAGISTERSKI I LICENCJACKI. KIERUNKI BN, E, FIR, PED., PPIW, Z
Lista dokumentów do złożenia w Dziekanacie przed obronąPOBIERZ
Ankieta do suplementuPOBIERZ
Fiszka bibliograficznaPOBIERZ
OświadczeniePOBIERZ
Płyta CDPOBIERZ
Karta obiegowa (studia stacjonarne i niestacjonarne)POBIERZ
Strona tytułowaPOBIERZ
Bezpieczeństwo narodowe: Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia I stopieńZOBACZ
Bezpieczeństwo narodowe: Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia II stopieńZOBACZ
Bezpieczeństwo narodowe: Regulamin dyplomowania studiów pierwszego i drugiego stopniaZOBACZ
Ekonomia: Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształceniaZOBACZ
Pedagogika I st.: Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształceniaZOBACZ
Pedagogika II st.: Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształceniaZOBACZ
Zarządzanie: Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształceniaZOBACZ

DRUKI PODAŃ I WNIOSKÓW KIERUNKI BEZPIECZEŃSTO, EKONOMIA, FIR, PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ZARZĄDZANIE
Podanie ogólnePOBIERZ
Podanie o indywidualną organizację studiówPOBIERZ
Karta studenta ubiegającego się o indywidualną organizację studiówPOBIERZ
Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnejPOBIERZ
Podanie o powtarzaniePOBIERZ
Podanie o warunekPOBIERZ
Podanie o zmianę kierunku studiówPOBIERZ
Podanie o wznowieniePOBIERZ
Podanie o zmianę specjalnościPOBIERZ
Podanie o zmianę formy studiówPOBIERZ
Wniosek dotyczący praktykPOBIERZ
Podanie o urlop krótkoterminowyPOBIERZ
Podanie o urlop długoterminowyPOBIERZ
Wniosek o ulgę w opłacie za zajęcia dydaktycznePOBIERZ
Wniosek o wyrażenie zgody na udział w odpłatnych zajęciach nieobjętych planem studiówPOBIERZ

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube