Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Akademickie Biuro Karier „Synergia”

 

Akademickie Biuro Karier „Synergia” Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza gorąco wszystkich studentów do współpracy oraz korzystania z ofert pracy. Siedzibą Akademickiego Biura Karier jest „Dom studenta” pokój 9b. Serdecznie zapraszamy!

 
telefon: (44) 732 74 00, wew. 8219
miejsce: DS. „OLIMP”, pok. 9b
opiekun: mgr Dominika Juszczak

 

Misja Akademickiego Biura Karier Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Zapewnienie studentom i absolwentom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jak najlepszych możliwości wejścia w aktywne życie zawodowe. Odbywać się to będzie poprzez szereg warsztatów, konsultacji, badanie indywidualnych preferencji oraz predyspozycji. Ponadto Biuro Karier zajmować się będzie organizacją spotkań z osobami, które odniosły sukces, zajęć z trenerami oraz pośrednikami pracy. Studenci będą na bieżąco zaznajamiani z aktualnym stanem lokalnego rynku pracy, ofertami związanymi z ich wykształceniem oraz zainteresowaniami. Jednostka pragnie także koncentrować się na wydobywaniu ze studentów ich talentów, wspólnej pracy oraz rozwoju.

Cele działań Akademickiego Biura Karier Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim:

 1. Prowadzenie różnorodnych form poszukiwania pracy dla przyszłych oraz aktualnych absolwentów Uczelni, w szczególności poprzez nawiązywanie stałych kontaktów z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, gromadzenie informacji o kursach, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach zagranicznych, organizowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.
  2. Pomaganie studentom i absolwentom Uczelni w planowaniu kariery zawodowej.

Zadania realizowane przez Akademickiego Biura Karier Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim:

 1. Dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  Zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy oraz staży.
  3. Dostarczanie właściwym jednostkom organizacyjnym Uczelni informacji o możliwości odbywania przez studentów praktyk zawodowych.
  4. Rozwijanie predyspozycji
  5. Pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe.
  6. Organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.
  7. Organizacja targów pracy.
  8. Prezentacja studentom i absolwentom Uczelni przedsiębiorców, inicjatyw urzędów pracy, promowanie aktywności i przeciwdziałanie bezrobociu.
  9. Promocja studentów i absolwentów Uczelni wśród pracodawców.
  10. Pośredniczenie w kontaktach pomiędzy pracodawcami a studentami.
  11. Ukierunkowanie na konkretny zawód
 2. Wspieranie dodatkowych aktywności w toku studiów
 3. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z osobami zajmującymi kluczowe pozycje na lokalnym rynku oraz z bogatym doświadczeniem zawodowym i licznymi sukcesami
  14. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy studentom i absolwentom Uczelni w tym w szczególności:
 4. a) poradnictwo indywidualne i grupowe z uwzględnieniem predyspozycji i ograniczeń do wykonywania zawodu
  b) poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy
  c) udzielanie informacji o kursach, studiach podyplomowych oraz stypendiach
  d) udzielanie informacji o procedurach rekrutacji pracowników danego pracodawcy.

 

 1. Nawiązywanie współpracy z firmami i przedsiębiorcami województwa łódzkiego

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube