Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

 

Rok akademicki 2017/2018 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

 

 • Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.
 • Dziekani wydziałów mogą odstąpić od ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 7 lipca 2018 roku.
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 22 września 2017 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 16 lutego 2018 roku.

  ROK AKADEMICKI 2017/2018
  Zajęcia integracyjne dla studentów I roku29.09.2017
  SEMESTR ZIMOWY01.10.2017 – 21.02.2018
  zajęcia dydaktyczne02.10.2017 – 22.12.2017
  ferie zimowe23.12.2017 – 02.01.2018
  zajęcia dydaktyczne c.d.03.01.2018 – 25.01.2018
  zimowa sesja egzaminacyjna26.01.2018 – 08.02.2018
  pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych*26.01.2018
  przerwa międzysemestralna09.02.2018 – 14.02.2018
  poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego15.02.2018 – 23.02.2018
  dni wolne od zajęć dydaktycznych2.11.2017
  SEMESTR LETNI26.02.2018 – 30.09.2018
  zajęcia dydaktyczne26.02.2018 – 28.03.2018
  wakacje wiosenne29.03.2018 – 03.04.2018
  zajęcia dydaktyczne c.d.04.04.2018 – 21.06.2018
  dni wolne od zajęć dydaktycznych02.05.2018, 01.06.2018
  letnia sesja egzaminacyjna22.06.2018 – 05.07.2018
  pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych*22.06.2018
  wakacje letnie07.07.2018 – 16.09.2018
  poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego17.09.2018 – 26.09.2018
  okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2017/201827.09.2018 – 28.09.2018
  *dotyczy studentów deklarujących przestąpienie do egzaminu certyfikacyjnego


Źródło: Zarządzenie Nr 39/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.