Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Organizacja roku akademickiego

 

Zarządzenie Nr 18/2018
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 30 marca 2018 roku
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych

Na podstawie § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§1

1. Rok akademicki 2018/2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku.
2. Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

§2

 • ROK AKADEMICKI 2018/2019
  Zajęcia integracyjne dla studentów I roku28.09.2018
  SEMESTR ZIMOWY01.10.2018 – 24.02.2019
  zajęcia dydaktyczne01.10.2018 – 21.12.2018
  ferie zimowe22.12.2018 – 02.01.2019
  zajęcia dydaktyczne c.d.03.01.2019 – 25.01.2019
  dni wolne od zajęć dydaktycznych2.11.2018
  zimowa sesja egzaminacyjna28.01.2019 – 08.02.2019
  przerwa międzysemestralna09.02.2019 – 13.02.2019
  poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego14.02.2019 – 23.02.2019
  SEMESTR LETNI25.02.2019 – 30.09.2019
  zajęcia dydaktyczne25.02.2019 – 17.04.2019
  wakacje wiosenne18.04.2019 – 23.04.2019
  zajęcia dydaktyczne c.d.24.04.2019 – 18.06.2019
  dni wolne od zajęć dydaktycznych02.05.2019
  letnia sesja egzaminacyjna19.06.2019 – 05.07.2019
  wakacje letnie06.07.2019 – 15.09.2019
  poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego16.09.2019 – 25.09.2019
  okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2018/201926.09.2019 – 27.09.2019

§3

1. Dziekani wydziałów mogą odstąpić od ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w §1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych na semestr) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 7 lipca 2019 roku.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 21 września 2018 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 15 lutego 2019 roku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Źródło: Zarządzenie Nr 18/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube