Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Ogłoszenia

Terminy egzaminów w sesji letniej 2019/2020

Administracja – ZOBACZ
Dyżury wykładowców historii i administracji – ZOBACZ

Bezpieczeństwo narodowe – ZOBACZ

Ekonomia I stopień stac. – ZOBACZ

Filologia ERASMUS+ – ZOBACZ
Filologia – ZOBACZ
Filologia angielska – ZOBACZ
Dyżury wykładowców Filologii w sesji letniej – ZOBACZ

Finanse i rachunkowość stac. – ZOBACZ
Finanse i rachunkowość niestac. – ZOBACZ

Historia – ZOBACZ

Pedagogika I stopnień – ZOBACZ
Pedagogika II stopnień – ZOBACZ
Pedagogika I stopnień niestacjonarne – ZOBACZ
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – ZOBACZ

Zarządzanie stac. – ZOBACZ
Zarządzanie niest. – ZOBACZ


Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji. Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.

Funkcjonowanie Dziekanatu Filii od dnia 25 maja 2020 roku

Obsługa studentów realizowana jest w sposób zdalny.
Podania (wnioski) studentów/słuchaczy studiów podyplomowych związane ze studiami (w tym m.in. dotyczące pomocy materialnej) należy doręczać za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany) lub poczty tradycyjnej, pozostałe sprawy związane ze studiami będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
Wizyty interesantów ogranicza się do niezbędnego minimum poprzez punkt kancelaryjny mieszczący się w budynku B.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube