Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Ogłoszenia

Wszystkie zajęcia od 17 października odbywają się w formie zdalnej.

Do dnia 3 listopada 2020 roku zajęcia z lektoratu języka niemieckiego z mgr A. Kulmą zostają odwołane.

ADMINISTRACJA studia stacjonarne
Wykłady monograficzne prowadzone przez dra hab. W. Barana-Kozłowskiego, prof. UJK zostają odwołane.

HISTORIA
w dniach od 26.10.2020 do 30.10.2020 zajęcia z
dr hab. P. Bojko, prof. UJK zostają odwołane.

Wszystkie zajęcia z Panem Prof. W. Pasicznikiem  w dniach 26.10-27.10 odwołane, odbędą się w innych terminach.

Wszystkie zajęcia z Panią dr M. Szymańską od 26.10-01.11 odwołane, odbędą się w innych terminach.

Wszystkie zajęcia z dr Pingotem odwołane

Historia II rok I stopnia
W dniu 27.10.2020 r. zajęcia Kultura materialna życia codziennego z drem B. Cecotą zostają odwołane.

Zajęcia z profesorem wizytującym Panią prof. Larysą Tymczuk od 29.10.2020 odbywają się online.

Prośba o weryfikacje danych
Szanowni Studenci kierunku filologia angielska oraz filologia,
uprzejmie prosimy o weryfikację w Wirtualnej Uczelni przynależności do poszczególnych grup wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych, specjalnościowych, seminaryjnych oraz praktyk. W przypadku rozbieżności prosimy o kontakt mailowy: blanka.porczynska@ujk.edu.pl

Do dnia 2 listopada 2020 roku
zajęcia z mgr Iwoną Puścian
zostały odwołane.
Zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie.


Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji. Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.

Funkcjonowanie Dziekanatu Filii od dnia 26 października 2020 roku

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną uprzejmie prosimy o ograniczenie kontaktów bezpośrednich z dziekanatem i administracją Filii do minimum. W związku z tym podania i wnioski należy przesyłać pocztą tradycyjną lub osobiście przy wykorzystaniu skrzynki podawczej znajdującej się w budynku A (przy portierni).

W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego (odbiór legitymacji, zaświadczeń, sprawy socjalno-bytowe, inne sprawy) uprzejmie prosimy o rezerwację terminu za pomocą systemu rezerwacji terminów dziekanatowych: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/. Obsługa studenta odbywa się wyłącznie na podstawie zarezerwowanych terminów.

Ponadto informujemy, że administracja Filii pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube