Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Ogłoszenia WNS

DZIEKANAT

Kierownik dziekanatu: mgr Ewa Opala
e-mail: e.opala@unipt.pl
telefon: (41) 349 60 91
lub (44) 732 74 12
miejsce: budynek A, pok. 19

 
Kierunek:
Pedagogika – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
kontakt: mgr Jolanta Wachnik
e-mail: j.wachnik@unipt.pl
telefon: (44) 732 74 20 lub (44) 732 74 00 wew. 8137
miejsce: budynek A, pok. 18
 
Kierunek:
Bezpieczeństwo narodowe – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
Ekonomia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Zarządzanie – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia
kontakt: mgr Bogumiła Wypych
e-mail: b.wypych@unipt.pl
telefon: (44) 732 74 21 lub (44) 732 74 00 wew. 8135
miejsce: budynek A, pok. 18
 
Sprawy socjalne studentów WNS oraz praktyki studenckie WNS:
kontakt: mgr Maria Milczarek
e-mail: m.milczarek@unipt.pl
telefon: (44) 732 74 43 lub (44) 732 74 00 wew. 8154
miejsce: budynek A, pok. 24
 
Informatycy wydziałowi:
telefon: (44) 732-74-16 lub (44) 732-74-00 w. 8112
Administrator sieci/aplikacji: mgr inż. Adam Fidala
a.fidala@unipt.pl
telefon: (44) 732-74-16 lub (44) 732-74-00 w. 8112
Referent ds. informatyki: mgr Robert Janiec

 

Godziny przyjęć Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych:
PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE
WTOREK 9:30 – 13:30
ŚRODA 9:30 – 13:30
CZWARTEK 9:30 – 13:30
PIĄTEK 11:00 – 15:00
SOBOTA W DNIACH ZJAZDÓW 8:30 – 13:00


 

UWAGA! Dnia 7 grudnia 2019r., zajęcia z Lektoratu języka angielskiego za mgr D. Stefańską poprowadzi mgr M. Gliszczyński

 

UWAGA! WNIOSKI STUDENTÓW KIEROWANE DO DZIEKANA (PRZEDŁUŻENIE SESJI, POWTARZANIE SEMESTRU, INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW I INNE) BĘDĄ ROZPATRYWANE PO UZUPEŁNIENIU WSZELKICH NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH STUDENTA WOBEC UCZELNI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WYDAWANIA KART OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ STUDENTA.

UWAGA STUDENCI OSTATNICH ROCZNIKÓW WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

Studenci ostatnich roczników przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego lub licencjackiego zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie następujących dokumentów
nie później niż 2 tygodnie przed obroną:
1. Karta egzaminacyjna z kompletnymi wpisami
2. Legitymacja/tylko i wyłącznie studenci studiów magisterskich/
3. Karta obiegowa
4. Oświadczenie o pracy magisterskiej lub licencjackiej, iż nie jest plagiatem – wklejona do pracy jako ostatnia strona
5. Fiszka biblioteczna – dwa egzemplarze (zalecane wypełnienie komputerowe)
6. Praca dyplomowa
– w druku – 1 egz. do dziekanatu – drukowana obustronnie
w miękką oprawę, (podpisana i zatwierdzona przez promotora)
– na CD (1 egz.) opisany jak pierwsza strona pracy magisterskiej lub licencjackiej zatwierdzona przez promotora (praca wgrana na płytę w jednym pliku pod nazwą – swoje imię i nazwisko oraz numer albumu)
– płyta podpisana markerem (imię i nazwisko – nr albumu)
7. 4 fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (na odwrocie jednego zdjęcia proszę napisać: imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia)
8. Protokół oceny oryginalności pracy na podstawie raportu podobieństwa systemu plagiat
9. Po sprawdzeniu pracy przez promotora w systemie plagiat.pl treść pracy należy wgrać na Wirtualna Uczelnię pod nazwą pliku imię i nazwisko oraz nr albumu.

W przypadku braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów prace nie będą przyjmowane.

 

                                                                                                 Dziekanat

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube