Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Druki i wnioski do pobrania

 

Załączniki do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnegoPOBIERZ

Załącznik 2 – Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – POBIERZ

Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentówPOBIERZ

Załącznik nr 3a – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku studiów – POBIERZ

Załącznik nr 4 – Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości – POBIERZ

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów – POBIERZ

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – POBIERZ

Załącznik nr 7 – Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu – POBIERZ

Załącznik nr 8 – Wniosek o zapomogę – POBIERZ

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o wysokości składek – POBIERZ

Załącznik nr 10 – Oświadczenie o dochodzie – POBIERZ

Załącznik nr 11 – Oświadczenie o źródłach dochodu – POBIERZ

Załącznik nr 12 – Oświadczenie o wysokości innego dochodu – POBIERZ

Załącznik nr 13 – Oświadczenie o alimentach – POBIERZ

Załącznik nr 14 – Oświadczenie o dochodzie z pozarolniczej działalności – POBIERZ

Załącznik nr 15 – Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego – POBIERZ

Załącznik nr 16 – Oświadczenie o zgłoszeniu do kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego – POBIERZ

Załącznik nr 17 – Oświadczenie o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – POBIERZ

Załącznik nr 18 – Oświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym – POBIERZ

Załącznik nr 19 – Oświadczenia o uczęszczaniu niepełnoletnich dzieci lub posiadaniu dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym – POBIERZ

Załącznik nr 20 – Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej – POBIERZ

Załącznik nr 21 – Oświadczenie o przebywaniu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – POBIERZ

Załącznik nr 22 – Oświadczenie do celów stypendialnych – POBIERZ

Załącznik nr 22a – Oświadczenie do celów stypendialnych dla studentów samodzielnych finansowo – POBIERZ

Załącznik nr 23 – Oświadczenie o numerze konta bankowego – POBIERZ

Załącznik nr 24 – Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o przyznanie stypendium socjalnego – POBIERZ

Załącznik nr 25 – Zasady obliczania dochodu – POBIERZ

Załącznik nr 26 – Zasady przeliczania ocen – POBIERZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.