Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Stypendium Ministra

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2018/2019

 

Student winien przedstawić swoją kandydaturę wraz z dokumentami potwierdzającymi wybitne osiągnięcia oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej urzędu obsługującego danego ministra do dziekana właściwego wydziału. Za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej wniosek zostanie przekazany rektorowi uczelni. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa z dniem 03.09.2018 r.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przekazać z dziekanatów do Działu Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2018 r.

 

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019 

Pobierz informacje – załącznik nr 1

 

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków studentów

Pobierz wskazówki – załącznik nr 2

 

Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra

Pobierz wzór – załącznik nr 3 

 

Pobierz wniosek (aktywny formularz)

Pobierz wniosek – załącznik nr 4

Przekierowanie na stronę ministerstwa

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla
studentów regulują przepisy:

*    art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183,
z późn. zm.),
*     rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube