rekrutacja 2013/2014

Home

I STUDENCKIE SYMPOZJUM NAUKOWE - FOTORELACJA

W dniu 29 maja 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się I Studenckie Sympozjum Naukowe zorganizowane przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego nt. „Działania w sytuacji kryzysowej. Aspekt globalny i regionalny”. W programie Sympozjum znalazły się referaty przygotowane przez studentów Bezpieczeństwa Narodowego: Aleksandrę Budzisz, Beatę Kipigroch, Martę Kłak, Aleksandrę Kucewicz, Angelikę Misztal, Martę Przybysz, Izabelę Tarkę, Martynę Żałobę. Przebieg Sympozjum uświetniła obecność dziekana Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Andrzeja Felchnera, Kierownictwa Katedry Bezpieczeństwa Narodowego prof. dr hab. Zygmunta Matuszaka i dr hab. Niny Stępnickiej oraz prof. dr hab. Volodymyra Tokara (Uniwersytet w Kijowie). Licznie zgromadzone grono studentów oraz nauczycieli akademickich wysłuchało wystąpień poświęconych problematyce działań z obszaru zarządzania kryzysowego oraz działalności organizacji międzynarodowych w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego (m.in. organizacje międzynarodowe w światowym systemie bezpieczeństwa, systemy zarządzania kryzysowego w państwach NATO, Centra Powiadamiania Ratowniczego, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, zasady ewakuacji ludności). Prelegenci zaprezentowali efekty pracy własnej (w tym przeprowadzonych badań), uzupełnionych trafnymi uwagami uczestników Sympozjum.
Koordynatorem projektu była dr Agnieszka Rogozińska. Wszystkim prelegentom i uczestnikom Sympozjum serdecznie dziękujemy.

I Studenckie Sympozjum Naukowe

Więcej…

PIKNIK EKOLOGICZNY

30 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 28/38 w godzinach 10.30 – 13.00 odbędzie się Piknik Ekologiczny, który jest podsumowaniem Projektu Finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą Na ziemi zachowuj się jak gość. W pikniku aktywny udział weźmie Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Na przybyłych czeka moc atrakcji, między innymi: pokaz mody Eko-Fashion, loteria fantowa, warsztaty marcepanowe, warsztaty pszczelarskie, pokazy kolekcjonerskie, pokaz kontrolowanej symulacji pościgu samochodowego, gry i zabawy sportowe i wiele innych. Piknik jest organizowany we współpracy ze sponsorami, którym organizatorzy serdecznie dziękują za okazane serce i wsparcie.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

piknik ekologiczny

INFORMACJA O NOWYM PRZETARGU

W sekcji "Przetargi" została umieszczona informacja o PRZETARGU NA DOSTAWĘ KRZESEŁ DLA FILII UJK W PIOTRKOWIE TRYB. - ZOBACZ

SYMPOZJUM NAUKOWE

Kierownictwo i Studenci Katedry Bezpieczeństwa Narodowego mają zaszczyt zaprosić na

I Studenckie Sympozjum Naukowe Katedry Bezpieczeństwa Narodowego
„DZIAŁANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ. ASPEKT GLOBALNY I REGIONALNY”

w dn. 29.05.2018 r. (wtorek), godz. 9.30-11.10 w sali nr 45 (parter) Wydziału Nauk Społecznych Filii UJK

sympozjum naukowe

Więcej…

SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM ZANUSSIM

W niedzielę, 27 maja na dziedzińcu Centrum Idei ku Demokracji z inicjatywy Filii UJK odbyło się spotkanie z wybitnym Reżyserem Krzysztofem Zanussim.
Profesor Zanussi barwnie i żywo opowiadał o swoim życiu, doświadczeniach, nie tylko jako filmowca, ale też dyplomaty. Wspomniał także o cenie, jaką płaci się za niezależność. Mówił o podróżach, o doświadczeniach pokoleń.
Zakończeniem spotkania była projekcja filmu „Obce ciało”.
Serdecznie dziękujemy Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim za współorganizację tego niezwykłego spotkania

spotkanie z Krzysztofem Zanussim

Więcej…

STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA nt. PODMIOTOWOŚĆ W EDUKACJI – FOTORELACJA

W dniu 24 maja 2018 roku odbyła się Studencka Konferencja Naukowa nt. Podmiotowość w edukacji. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Instytut Nauk Pedagogicznych czynnie uczestniczyli studenci kierunku pedagogika. Do udziału zgłosili się również studenci z zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych z Ukrainy, w tym z: Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. V.G. Korolenko w Połtawie czy Międzynarodowej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie.
Licznie zgromadzone grono studentów oraz nauczycieli akademickich wysłuchało wystąpień poświęconych wielowątkowej problematyce podmiotowości, m.in. zagadnieniom z zakresu komunikacji społecznej, inkulturacji czy roli społecznej ucznia. Ujęcia empiryczne dotykały tak wątków familiologicznych, chociażby miejsca dziecka – podmiotu we współczesnej rodzinie, jak i zjawiska stereotypizacji. Młodzi prelegenci mieli tym samym okazję do podzielenia się ze społecznością akademicką badaniami własnymi oraz uczestniczenia w dyskusji naukowej.
Wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia. Więcej zdjęć na FB uczelni - ZOBACZ

studencka konferencja naukowa

Więcej…

URODZINY U ANI

23 maja 2018 roku w auli UJK w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się kolejne spotkanie w ramach warsztatów językowych, w którym udział wzięli uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim. Warsztaty zorganizowane zostały przez studentki II roku edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego pod kierunkiem dr Izabeli Kiełtyk-Zaborowskiej. Motywem przewodnim zajęć było utrwalenie wiadomości dotyczących pisania zaproszenia oraz poznania słownictwa charakterystycznego dla tej formy wypowiedzi. Zajęcia dopełniły samodzielnie napisane zaproszenia oraz prace plastyczne wykonane przez dzieci.

warsztaty dla dzieci

Więcej…

STUDENCI KATEDRY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO NA III PIOTRKOWSKIM FESTIWALU NAUK TECHNICZNYCH

Nasi Studenci, studiujący na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe już za kilka miesięcy będą licencjatami i magistrami. Prawie wszyscy zdają sobie sprawę, jak trudno wejść na rynek pracy, a w szczególności zdobyć pracę, która daje satysfakcję, zadowolenie i stabilność. Kolejny raz potwierdziła się wpajana naszym studentom zasada, że kompetencje kreowane podczas studiów są najlepszym wianem i pozycją startową do wyścigu o atrakcyjną pracę. Gratulujemy!!!
Magdalena Bednarek, Aleksandra Jachimowska i Patryk Lipowski, w dniu 25 maja 2018 podczas III Piotrkowskiego Festiwalu Nauk Technicznych w Piotrkowie Trybunalskim pokazali uczestnikom Festiwalu sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia. Z powodzeniem też promowali zdrowy i aktywny styl życia, wykorzystując kompetencje, jakie nabyli studiując w Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego. Warto przy tej okazji przypomnieć, że Katedra ta daje możliwość studiowania jednej z trzech specjalności: Menedżer bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo publiczne i Zarządzanie kryzysowe.
Ofertą dla odwiedzających III Piotrkowski Festiwal Nauk Technicznych były także warsztaty przygotowane przez studentów Instytutu Pedagogiki, dotyczące wykorzystania materiałów recyklingowych, a na deser przepyszny marcepan, przygotowany przez studentów Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Polecamy zdjęcia z tego spotkania.
Magdalena Bednarek, Aleksandra Jachimowska, Patryk Lipowski
Studenci III roku Bezpieczeństwa Narodowego

III Piotrkowski Festiwal Nauk Technicznych

Więcej…

URODZINY TEATRU WYJŚCIE EWAKUACYJNE

24 maja 2018 roku o godz. 16:00 w Auli bud. A, zapraszamy na 18 urodziny teatru Wyjście Ewakuacyjne. W programie wydarzenia m.in. spektakl "Zapałki", podziękowanie dla mgr Lucyny Jakubczyk, animacje dla dzieci oraz tort.

18-stka Wyjścia Ewakuacyjnego

UWAGA STUDENCI! PILNE

Wypłaty stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w LIPCU 2018 roku

Z uwagi na zmianę ustaleń szczegółowych dotyczących pomocy materialnej poprzez zmianę okresu wypłaty stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018 na okres od 01.10.2017 r. do 31.07.2018 r. studenci, którzy otrzymali decyzję w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 w okresie od 01.10.2017 r. do 30.06.2018 r. mogą nabyć prawo do uzyskania ww. stypendiów za miesiąc lipiec 2018 r.

Warunkiem wypłaty stypendiów, o których mowa powyżej jest zmiana decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018, jeżeli strona wyraziła zgodę na zmianę decyzji, za zmianą decyzji przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególnie się temu nie sprzeciwiają.

Prawo do uzyskania stypendium za miesiąc lipiec nie przysługuje osobom, które utraciły status studenta przed dniem 1 lipca 2018 r. (np. z uwagi na skreślenie z listy studentów, ukończenie studiów).

Odbiór decyzji zostanie ogłoszony w późniejszym terminie

Strona 2 z 161

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony