rekrutacja 2013/2014

Home

TYTUŁ PROFESORSKI DLA PANA ANDRZEJA FELCHNERA

Wiadomość nieco spóźniona, niemniej bardzo istotna i warta odnotowania. Dnia 23 lipca, decyzją Prezydenta RP został nadany tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych wieloletniemu pracownikowi Filii UJK - Panu Andrzejowi Felchnerowi. Gratulujemy wyróżnienia, życząc jednocześnie wielu naukowych sukcesów. Akt nadania oraz list gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego można zobaczyć TUTAJ

INFORMACJA W SPRAWIE OBSŁUGI GRUPOWYCH UBEZPIECZEŃ PRACOWNICZYCH TYPU P PLUS

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2009 roku w sprawach związanych z grupowym ubezpieczeniem pracowników typu P PLUS należy zgłaszać się do Pani Ewy Robaszek (Kwestura, pok. nr 5).

ORGANIZACJA KONFERENCJI PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

W dziale Uniwersytet>Konferencje naukowe dostępne jest do pobrania Pismo Prorektora ds. Filii z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji konferencji przez pracowników naukowych Filii. ZOBACZ

NAGRODA REKTORA UJK DLA DR. SZYJKO

J.M. Rektor UJK Prof. dr hab. Regina Renz przyznała dyplomy oraz doroczne nagrody pieniężne dla wyróżniających się pracowników naukowych UJK. Wśród nagrodzonych osób jest wykładowca naszej Filii, adiunkt ISM oraz opiekun SKN Nowa Europa dr Cezary Tomasz Szyjko, który otrzymał nagrodę II stopnia.

podał: dr Cezary Szyjko

NOWE PRZEPISY O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

Na podstawie art. 2071 par. 1 pkt 3 oraz par. 2 Kodeksu pracy, z dniem 18 stycznia 2009 r. Pani mgr Anna Wysocka została wyznaczona do:

Więcej…

WOLONTARIAT NA WSCHODZIE

Studenckie Koło Naukowe “Polska – Wschód”  organizuje podczas wakacji wyjazdy na wolontariat międzynarodowy, na które zaprasza nie tylko członków Koła, ale wszystkich studentów naszej Filii.

Więcej…

SPOTKANIE AKADEMICKIEGO BIURA KARIER "SYNERGIA" Z INSTYTUCJAMI LOKALNYMI

Celem spotkania, które odbyło się 20.01.2009 roku, w sali obrad Rektoratu Filii Uniwersytetu Humanistycznego-Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim było nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami i omówienie możliwości ich wsparcia dla Akademickiego Biura Karier "SYNERGIA".

Spotkanie ABK Synergia z lokalnymi instytucjami

Więcej…

SKN "POLSKA-WSCHÓD" PONOWNIE NA BIAŁORUSI

Doskonale układa się współpraca SKN “Polska-Wschód” z Wyższą Szkołą Politechniczną w patrnerskim mieście Piotrkowa Trybunalskiego – Mołodecznie. Niedawno z konferencji naukowej poświęconej logistyce wróciła stamtąd delegacja studentów w składzie : Kamil Wyban, Robert Bialasiński (obaj SKN “Polska-Wschód”) oraz: Lidia Lasek, Katarzyna Krasoń, Przemysław Polański  (SKN Logistyk). 

Więcej…

NAGRODA DLA PANI LIDII LASEK

Studentka III roku ekonomii Lidia Lasek otrzymała bardzo wysokie wyróżnienie, jakie może otrzymać student zaangażowany w działalność naukową Uczelni i osiągający bardzo dobre wyniki w toku studiów – jest to: NAGRODA REKTORA UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W PRACACH STUDENCKICH KÓL NAUKOWYCH. ZOBACZ

SPOTKANIE KÓŁ NAUKOWYCH UJK

XVIII Sesja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i Jego Środowisko”, odbędzie się w dniach  21-22 kwietnia 2009 r. w Suchedniowie. Bliższe informacje oraz druki są do pobrania ze strony UJK w Kielcach. ZOBACZ.

Strona 146 z 148

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony