rekrutacja 2013/2014

Home

URODZINY U ANI

23 maja 2018 roku w auli UJK w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się kolejne spotkanie w ramach warsztatów językowych, w którym udział wzięli uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim. Warsztaty zorganizowane zostały przez studentki II roku edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego pod kierunkiem dr Izabeli Kiełtyk-Zaborowskiej. Motywem przewodnim zajęć było utrwalenie wiadomości dotyczących pisania zaproszenia oraz poznania słownictwa charakterystycznego dla tej formy wypowiedzi. Zajęcia dopełniły samodzielnie napisane zaproszenia oraz prace plastyczne wykonane przez dzieci.

warsztaty dla dzieci

Więcej…

STUDENCI KATEDRY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO NA III PIOTRKOWSKIM FESTIWALU NAUK TECHNICZNYCH

Nasi Studenci, studiujący na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe już za kilka miesięcy będą licencjatami i magistrami. Prawie wszyscy zdają sobie sprawę, jak trudno wejść na rynek pracy, a w szczególności zdobyć pracę, która daje satysfakcję, zadowolenie i stabilność. Kolejny raz potwierdziła się wpajana naszym studentom zasada, że kompetencje kreowane podczas studiów są najlepszym wianem i pozycją startową do wyścigu o atrakcyjną pracę. Gratulujemy!!!
Magdalena Bednarek, Aleksandra Jachimowska i Patryk Lipowski, w dniu 25 maja 2018 podczas III Piotrkowskiego Festiwalu Nauk Technicznych w Piotrkowie Trybunalskim pokazali uczestnikom Festiwalu sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia. Z powodzeniem też promowali zdrowy i aktywny styl życia, wykorzystując kompetencje, jakie nabyli studiując w Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego. Warto przy tej okazji przypomnieć, że Katedra ta daje możliwość studiowania jednej z trzech specjalności: Menedżer bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo publiczne i Zarządzanie kryzysowe.
Ofertą dla odwiedzających III Piotrkowski Festiwal Nauk Technicznych były także warsztaty przygotowane przez studentów Instytutu Pedagogiki, dotyczące wykorzystania materiałów recyklingowych, a na deser przepyszny marcepan, przygotowany przez studentów Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Polecamy zdjęcia z tego spotkania.
Magdalena Bednarek, Aleksandra Jachimowska, Patryk Lipowski
Studenci III roku Bezpieczeństwa Narodowego

III Piotrkowski Festiwal Nauk Technicznych

Więcej…

URODZINY TEATRU WYJŚCIE EWAKUACYJNE

24 maja 2018 roku o godz. 16:00 w Auli bud. A, zapraszamy na 18 urodziny teatru Wyjście Ewakuacyjne. W programie wydarzenia m.in. spektakl "Zapałki", podziękowanie dla mgr Lucyny Jakubczyk, animacje dla dzieci oraz tort.

18-stka Wyjścia Ewakuacyjnego

UWAGA STUDENCI! PILNE

Wypłaty stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w LIPCU 2018 roku

Z uwagi na zmianę ustaleń szczegółowych dotyczących pomocy materialnej poprzez zmianę okresu wypłaty stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018 na okres od 01.10.2017 r. do 31.07.2018 r. studenci, którzy otrzymali decyzję w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 w okresie od 01.10.2017 r. do 30.06.2018 r. mogą nabyć prawo do uzyskania ww. stypendiów za miesiąc lipiec 2018 r.

Warunkiem wypłaty stypendiów, o których mowa powyżej jest zmiana decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018, jeżeli strona wyraziła zgodę na zmianę decyzji, za zmianą decyzji przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególnie się temu nie sprzeciwiają.

Prawo do uzyskania stypendium za miesiąc lipiec nie przysługuje osobom, które utraciły status studenta przed dniem 1 lipca 2018 r. (np. z uwagi na skreślenie z listy studentów, ukończenie studiów).

Odbiór decyzji zostanie ogłoszony w późniejszym terminie

STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA nt. PODMIOTOWOŚĆ W EDUKACJI

Studenci i Pracownicy Instytutu Nauk Pedagogicznych serdecznie zapraszają na Studencką Konferencję Naukową nt. Podmiotowość w edukacji, organizowaną w dniu 24 maja 2018 r.
Miejsce obrad: Budynek rektoratu, sala konferencyjna (I piętro), otwarcie konferencji o godz. 10.00.
Serdecznie zapraszamy.

studencka konferencja - podmiotowość w edukcaji

Program konferencji - ZOBACZ

SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM ZANUSSIM

Z inicjatywy Naszej Uczelni mamy zaszczyt gościć KRZYSZTOFA ZANUSSIEGO- wspaniałego reżysera i scenarzystę. W dniu 27 maja 2018 o godzinie 17.00 na dziedzińcu Centrum Idei ku Demokracji odbędzie się spotkanie autorskie. Zapraszamy chętnych na to niezwykłe wydarzenie. Wstęp wolny.

spotkanie z Krzysztofem Zanussim

SPOTKANIE NAUKOWO-ARTYSTYCZNE - FOTORELACJA

W dniu 17.05.2018 roku w piotrkowskim Muzeum odbył się inauguracyjny wykład otwarty Pana dra Janusza Tomiło na temat Parentyfikacji czyli zamienności ról dzieci i rodziców, w ramach Cyklu Spotkań Naukowo-Artystycznych organizowanych przez Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydziału Nauk Społecznych piotrkowskiej Filii UJK. Wystąpienie uświetnił koncert fortepianowy w wykonaniu; Pani Magdaleny Hudzieczek-Cieślar – sopran, oraz Pani Anastazji Wilczkowskiej – fortepian, które zaprezentowały publiczności wybrane arie włoskie.
Wykład spotkał się z zainteresowaniem przede wszystkim słuchaczy Uniwersytetu Trzecie-go Wieku oraz studentów pedagogiki.
Na kolejne spotkania połączone z częścią artystyczną zapraszamy już na początku nowego roku akademickiego

seminarium naukowe

Więcej…

WARSZTATY HISTORYCZNE - FOTORELACJA

18 maja 2018 roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym odbyły się warsztaty historyczne nt. "Martyrologia policji państwowej na wschodzie". Celem warsztatów było wyjaśnienie m.in. tego ilu policjantów padło ofiarą zbrodni katyńskiej. Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona polskiej policji dwudziestolecia międzywojennego. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

warsztaty historyczne

Więcej…

SEMINARIUM NAUKOWE NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH

W dniu 18 maja 2018 roku, w na Wydziale Nauk Społecznych odbyło się kolejne seminarium naukowe. W seminarium uczestniczyli pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci Wydziału Nauk Społecznych. Myślą przewodnią tego seminarium było zapełnienie istotnej luki kompetencyjnej w zakresie dobrych praktyk pisania tekstów o charakterze naukowym. Uczestnicy seminarium otrzymali uporządkowany, niezbędny zasób wiedzy praktycznej, w tym zbiór rekomendacji „rozrzuconych” w wielu poradnikach, skryptach czy monografiach.

W ramach seminarium omówiono najbardziej charakterystyczne wymagania na publikacje typu: praca oryginalna, praca poglądowa, studium przypadku, recenzja, komunikat i glossa. Pisania tekstów naukowych trzeba się permanentnie uczyć, zaś funkcja promotora czy recenzenta wymaga między innymi kontroli tego co jest napisane. Zdaję sobie sprawę z tego, że mogą zaistnieć różnice poglądów na niektóre szczegóły między mną, a innymi naukowcami o bogatym doświadczeniu osobistym, co nie powinno jednak zmniejszyć praktycznej wartości tego typu seminariów, gdyż w nauce różnice poglądów często są elementem twórczego rozwoju, a każdy powinien prezentować taki pogląd, do którego jest przekonany i na poparcie którego posiada racjonalne argumenty. Wiedzy metodologicznej nigdy za wiele. Słuszne uwagi doskonalące zawsze starajmy się przyjmować z pokorą i wdzięcznością. Zachęcam do polemiki via e-mail oraz przesłania przykładowych błędów językowych, jakie Państwo natrafiliście w trakcie pisania, czytania lub sprawdzania tekstów naukowych (adres e-mail prowadzącego seminaria: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Dziękuję wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo.

dr hab. inż. Jan Zych prof. UJK

seminarium naukowe

Więcej…

ZAPRASZAMY!

wykład Dominiki Juszczak

Strona 3 z 161

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony