rekrutacja 2013/2014

Homepaździernik 2012UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 73. ROCZNICY POWSTANIA PPP

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 73. ROCZNICY POWSTANIA PPP

28 września 2012 r. Instytut Historii Filii UJK zorganizował w Zelowie uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Jej współorganizatorami byli łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej (dr Joanna Żelazko), ZS „Strzelec” z Bełchatowa (Marek Rusak) oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zelowie (ks. Marian Fałek). Elementami uroczystości była konferencja popularnonaukowa „O Polskę wolną!” zorganizowana w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie, wystawa IPN pt. „Dla Polski Walczącej” oraz odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Pamięci w hołdzie żołnierzom Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego z Zelowa, w tym por. Janowi Nowakowi ps. „Cis”. Wystawę otworzył dyr. IPN Marek Drużka, konferencję prowadził dr Dariusz Rogut z IH oraz dr Joanna Żelazko z IPN.

W uroczystościach wziął udział m.in. p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dr Jan Stanisław Ciechanowski, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz, licznie zgromadzeni weterani AK i KWP, m.in. gen. Stanisław „Burza” Karliński, przedstawiciele władz lokalnych oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystości w kościele minister Jan S. Ciechanowski wręczył kilkunastu osobom Medale „Pro Patria”, w tym absolwentom IH: mgr Milenie Bykowskiej oraz mgr Rafałowi Bajerowi. Dokonał także wspólnie z kombatantami, w tym gen. Aleksandrem Arkuszyńskim „Majem”, odsłonięcia Tablicy Pamięci, którą poświęcił J.E. ks. biskup dr Adam Lepa.

dr Dariusz Rogut

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Instytut Historii Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi przy współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie oraz ZS „Strzelec” w Bełchatowie zapraszają na konferencję popularnonaukową pt. „O Polskę Wolną!”. W 73. rocznicę powołania Polskiego Państwa Podziemnego Konferencja odbędzie się 28 września 2012 r. w ZSO w Zelowie ul. Kilińskiego 40

Program:

9.30 - otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej „Dla Polski Walczącej – żołnierze Okręgu Łódź Armii Krajowej „Barka”

10.00 - otwarcie konferencji
10.00 - ballady partyzanckie
10.10 - hab. Janusz Wróbel, Geneza Polskiego Państwa Podziemnego
10.25 - dr Tomasz Toborek, Łódzki Okręg Armii Krajowej „Barka”
10.40 - ballady partyzanckie

10.50 - 11.00 przerwa kawowa

11.00 - mgr Rafał Janusz Bajer, Początki reżimu komunistycznego w Polsce
11.15 - mgr Milena Bykowska, Konspiracyjne Wojsko Polskie
11.30 - dr Dariusz Rogut, Zelowianie w szeregach Armii Krajowej oraz Konspiracyjnego Wojska Polskiego na Ziemi Łódzkiej
11.45 - ballady partyzanckie
12.00 - zakończenie konferencji
12.15 - zbiórka i przemarsz do kościoła rzymskokatolickiego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 

II część uroczystości
12.45 - Msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. bp dr. Adama Lepy
13.45 - odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Pamięci poświęconej żołnierzom Armii Krajowej i
    Konspiracyjnego Wojska Polskiego
14.00 - okolicznościowe przemówienia, złożenie kwiatów

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego::1. Od lewej dr hab. Janusz Wróbel, dr Dariusz Rogut, dyr. IPN Marek Drużka
1. Od lewej: dr hab. Janusz Wróbel, dr Dariusz Rogut, dyr. IPN Marek Drużka
Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego::2. Od lewej dr Tomasz Toborek, dr Dariusz Rogut, dyr. Marek Drużka
2. Od lewej: dr Tomasz Toborek, dr Dariusz Rogut, dyr. Marek Drużka
Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego::3. Od lewej mgr Milena Bykowska, dr Joanna Żelazko, dyr. Marek Drużka
3. Od lewej: mgr Milena Bykowska, dr Joanna Żelazko, dyr. Marek Drużka
Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego::4. Od lewej kpt. Mirosław Kopa Miro, mjr dr Halina Kępińska-Bazylewicz Kora, mjr Zbysław Raczkiewicz, gen. Stanisław Karliński Burza, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, płk Tadeusz Barański Tatar
4. Od lewej: kpt. Mirosław Kopa Miro, mjr dr Halina Kępińska-Bazylewicz Kora, mjr Zbysław Raczkiewicz, gen. Stanisław Karliński Burza, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, płk Tadeusz Barański Tatar
Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego::5. Od lewej dr Tomasz Toborek, mgr Milena Bykowska, dr Dariusz Rogut, mgr Paweł Wąs
5. Od lewej: dr Tomasz Toborek, Milena Bykowska, dr Dariusz Rogut, Paweł Wąs
Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego::6. Od lewej dr Dariusz Rogut, przemawia mjr Ryszard Zielonka ps. Kmicic – prezes Ogólnokrajowego Związku b. Żołnierzy KWP
6. Od lewej: dr Dariusz Rogut, przemawia mjr Ryszard Zielonka ps. Kmicic – prezes Ogólnokrajowego Związku b. Żołnierzy KWP
Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego::7. Przemarsz  do  kościoła
7. Przemarsz do kościoła
Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego::8. Odsłoniecie Tablicy Pamięci, od lewej minister dr Jan Stanisław Ciechanowski, gen. Stanisław Kraliński ps. Burza, gen. Aleksander Arkuszyński ps. Maj
8. Odsłoniecie Tablicy Pamięci, od lewej: minister dr Jan Stanisław Ciechanowski, gen. Stanisław Kraliński ps. Burza, gen. Aleksander Arkuszyński ps. Maj
Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego::9. Przed poświęceniem Tablicy Pamięci, od lewej minister dr Jan Stanisław Ciechanowski, dr Dariusz Rogut, Marek Rusak, ks. Marian Fałek, J.E. ks. bp. dr Adam Lepa
9. Przed poświęceniem Tablicy Pamięci, od lewej: minister dr Jan Stanisław Ciechanowski, dr Dariusz Rogut, Marek Rusak, ks. Marian Fałek, J.E. ks. bp. dr Adam Lepa
Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego::10. Kwiaty składa delegacja IPN dr Joanna Żelazko, dyr. Marek Drużka, dr Tomasz Toborek
10. Kwiaty składa delegacja IPN dr Joanna Żelazko, dyr. Marek Drużka, dr Tomasz Toborek
Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego::11. W imieniu prorektora Filii UJK prof. Zygmunta Matuszaka kwiaty składa delegacja mgr Milena Bykowska, dr Dariusz Rogut, mgr Paweł Wąs
11. W imieniu prorektora Filii UJK prof. Zygmunta Matuszaka kwiaty składa delegacja Milena Bykowska, Dariusz Rogut, Paweł Wąs
Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego::12. Kwiaty składa delagacja KWP, od lewej kpt. Stanisław Szefer, Bogumił Peczka, mjr Ryszard Zielonka
12. Kwiaty składa delagacja KWP, od lewej: kpt. Stanisław Szefer, Bogumił Peczka, mjr Ryszard Zielonka
Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego::13. Kwiaty składa delegacja 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, od lewej szef sztabu ppłk Piotr Wojtczyk, mjr Andrzej Bartecki, mjr Andrzej Truskowski
13. Kwiaty składa delegacja 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, od lewej: szef sztabu ppłk Piotr Wojtczyk, mjr Andrzej Bartecki, mjr Andrzej Truskowski
Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego::14. Kwiaty składa delagacja ZSO na czele z dyrektorem Damianem Nowakiem
14. Kwiaty składa delagacja ZSO na czele z dyrektorem Damianem Nowakiem
Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego::15. Od lewej dr Dariusz Rogut, przemawia Jan Kamińsk łódzki kurator oświaty, Andrzej Cewiński - sekretarz Wojewódzkiej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi, Marek Rusak, gen. Stanisław Karliński ps. Burza
15. Od lewej: dr Dariusz Rogut, przemawia dr Jan Kamiński łódzki kurator oświaty, Andrzej Cewiński - sekretarz Wojewódzkiej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi, Marek Rusak, gen. Stanisław Karliński ps. Burza
Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego::16. Tablica Pamięci
16. Tablica Pamięci
Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego::17. Minister dr Jan Stanisław Ciechanowski złożył kwiaty także pod Kamieniem Katyńskim w Zelowie
17. Minister dr Jan Stanisław Ciechanowski złożył kwiaty także pod Kamieniem Katyńskim w Zelowie
Uroczystości z okazji 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego::18. W imieniu dziekana Wydziału prof. UJK Marka Dutkiewicza kwiaty pod Kamieniem Katyńskim złożyła delagcja UJK, od lewej mgr Milena Bykowska, dr Dariusz Rogut, mgr Paweł Was
18. W imieniu dziekana Wydziału prof. UJK Marka Dutkiewicza kwiaty pod Kamieniem Katyńskim złożyła delagcja UJK, od lewej: Milena Bykowska, Dariusz Rogut, Paweł Was

 

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony