rekrutacja 2013/2014

Homepaździernik 2012ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ - PROGRAM KONFERENCJI

ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ - PROGRAM KONFERENCJI

Spis treści
ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ
PROGRAM KONFERENCJI
SOVIET CAMPS FOR PRISONERS OF WAR AND INTERNEES 1939-1956
СОВЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ В ГОДЫ 1939 – 1956
Wszystkie strony

 

 

 

 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi
Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956

Łódź 6-7 listopada 2012 r., sala konferencyjna Hotel Grand, ul. Piotrkowska 72


6 listopada

11.00-11.30 – rozpoczęcie konferencji

11.30-13.00

1. Prof. Wojciech Materski (Polska Akademia Nauk)
Obozy specjalne NKWD

2. Prof. Wadim Zołotariow (Uniwersytet w Charkowie)
Sprawcy rozstrzelania oficerów polskich w Charkowie w 1940 r.

3. Dr Támas Stark (Węgierska Akademia Nauk)
Węgierscy jeńcy wojenni w obozach sowieckich (1945-1955)

4. Dr Ritvars Jansons (Muzeum Okupacji Łotwy)
Losy jeńców wojennych w obozach NKWD-MWD na terytorium Łotewskiej i Estońskiej SRR (1945-1947)

13.00-13.30 – dyskusja

13.30-14.30 – przerwa

14.30-16.00

1. Prof. Jurij Szapował (Akademia Nauk Ukrainy)
Japończycy w obozach jenieckich na terytorium sowieckiej Ukrainy (1946-1949). Historia nieznana

2. Dr Alieksiej Zacharczenko (Rosyjska Akademia Nauk)
Obozy NKWD-MWD ZSRS dla jeńców wojennych na Powołżu w latach 1943-1949. Ekonomiczny aspekt problemu

3. Prof. Ute Schmidt (Wolny Uniwersytet w Berlinie)
Niemieccy cywile deportowani do pracy przymusowej w Związku Sowieckim (1945-1955)

4. Prof. Galina Iwanowa (Rosyjska Akademia Nauk)
Rola jeńców specjalistów z Niemiec w rozwoju powojennej gospodarki sowieckiej

16.00-17.00 – dyskusja i podsumowanie

7 listopada

11.00-11.30 – rozpoczęcie konferencji

11.30-13.00

1. Dr Dariusz Rogut (Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Obóz śmierci w Turkmenii – żołnierze Armii Krajowej w obozie NKWD nr 516 w Krasnowodzku (1945)

2. Milena Bykowska (Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie)
Polacy z Wileńszczyzny w obozie kontrolno-filtracyjnym nr 240 w Donbasie (1945-1946)

3. Krzysztof Jałmużniak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Internowani żołnierze Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej w sowieckich batalionach roboczych (1945-1946)

4. Dr hab. Janusz Wróbel (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi)
Losy arystokracji polskiej internowanej w Związku Sowieckim (1945-1947). Obóz nr 27 MWD w Krasnogorsku

13.00-13.30 – dyskusja

13.30-14.30 – przerwa

14.30-16.00

1. Prof. Tadeusz Wolsza (Polska Akademia Nauk)
Polska prasa emigracyjna jako źródło do badań sowieckich obozów dla jeńców wojennych i internowanych

2. Prof. Xavier Moreno Juliá (Uniwersytet Rovira i Virgili w Tarragonie)
Hiszpańska literatura o żołnierzach „Błękitnej Dywizji” w sowieckiej niewoli

3. Prof. Dimitrij Frołow (Narodowe Archiwum Finlandii)
Fińscy jeńcy wojenni w latach 1939-1944 r. i obraz wroga w sowieckiej propagandzie wojennej

4. Carme Agustí Roca (Uniwersytet w Lleidzie)
Wspomnienia Borowiczan. Relacje hiszpańskich jeńców wojennych i internowanych (1949-1952)

16.00-17.00 – dyskusja i podsumowanie

 Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony