rekrutacja 2013/2014

Homelistopad 2012SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „SOWIECKIE OBOZY DLA JEŃCÓW WOJENNYCH I INTERNOWANYCH 1939–1956”

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „SOWIECKIE OBOZY DLA JEŃCÓW WOJENNYCH I INTERNOWANYCH 1939–1956”

W dniach 6–7 listopada 2012 r. w hotelu Grand w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939–1956”. Jej organizatorami był Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim (dr Dariusz Rogut), Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi (dr Jerzy Bednarek) przy współpracy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956"

Konferencja kontynuowała tematykę podejmowaną w trakcie ubiegłorocznej sesji pt. „Sowiecki system obozów i więzień. Forma represji politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku”, która odbyła się w Łodzi 3–4 listopada 2011 r. Jej celem było m.in. przedstawienie najnowszych badań historyków dotyczących wielu aspektów funkcjonowania obozów NKWD-MWD dla jeńców wojennych i internowanych, ich struktur oraz losów jeńców i internowanych. W sesji uczestniczyli badacze z Hiszpanii, Łotwy, Rosji, Ukrainy, Finlandii, Niemiec, Węgier i Polski.

Wśród uczestników znaleźli się m.in. kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, studenci historii i stosunków międzynarodowych z UJK oraz uczniowie z IV LO im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

dr Dariusz Rogut

Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Konferencję otwiera dr Jerzy Bednarek (organizator sesji z ramienia IPN O/Łódź), Marek Drużka (dyr. IPN O/Łódź), prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz (dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego UJK Filia w Piotrkowie Tryb.)
1. Konferencję otwiera dr Jerzy Bednarek (organizator sesji z ramienia IPN O/Łódź), Marek Drużka (dyr. IPN O/Łódź), prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz (dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego UJK Filia w Piotrkowie Tryb.)
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Dr Dariusz Rogut (organizator sesji z ramienia IH UJK) z prezentacją książki "Śmierć komunistom", prof. Wojciech Materski (ISP PAN)
2. Dr Dariusz Rogut (organizator sesji z ramienia IH UJK) z prezentacją książki „Śmierć komunistom”, prof. Wojciech Materski (ISP PAN)
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Od lewej w drugim rzędzie: Milena Bykowska (IPN O/Szczecin), Dariusz Rogut, czwarty mjr Zbysław Raczkiewicz prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Łódź
3. Od lewej w drugim rzędzie: Milena Bykowska (IPN O/Szczecin), Dariusz Rogut, czwarty mjr Zbysław Raczkiewicz prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Łódź
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Od lewej: dr Dariusz Rogut, prof. Wojciech Materski, prof. Wadim Zołotariow (Uniwersytet w Charkowie)
4. Od lewej: dr Dariusz Rogut, prof. Wojciech Materski, prof. Wadim Zołotariow (Uniwersytet w Charkowie)
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Wystąpienie prof. Jurija Szapowała (Akademia Nauk Ukrainy)
5. Wystąpienie prof. Jurija Szapowała (Akademia Nauk Ukrainy)
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Od lewej: prof. Jurij Szapował, prof. Wadim Zołotariow (Rosyjska Akademia Nauk), w drugim rządzie dr Aleksiej Zacharczenko, prof. Galina Iwanowa (Rosyjska Akademia Nauk), mjr Halina Bazylewicz "Kora", w trzecim prof. Ute Schmidt (Wolny Uniwersytet w Berlinie), prof. Xavier Moreno Juliá (Uniwersytet Rovira i Virgili w Tarragonie), Carme Agustí Roca (Uniwersytet w Lleidzie), w szóstym Bartosz Górecki i Paweł Pietrzyk (pracownicy Archiwum Państwowego w Łodzi)
5a. Od lewej: prof. Jurij Szapował, prof. Wadim Zołotariow (Rosyjska Akademia Nauk), w drugim rządzie dr Aleksiej Zacharczenko, prof. Galina Iwanowa (Rosyjska Akademia Nauk), mjr Halina Bazylewicz „Kora”, w trzecim prof. Ute Schmidt (Wolny Uniwersytet w Berlinie), prof. Xavier Moreno Juliá (Uniwersytet Rovira i Virgili w Tarragonie), Carme Agustí Roca (Uniwersytet w Lleidzie), w szóstym Bartosz Górecki i Paweł Pietrzyk (pracownicy Archiwum Państwowego w Łodzi)
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Od lewej: dr Ritvars Jansons (Muzeum Okupacji Łotwy), referuje dr Támas Stark (Węgierska Akademia Nauk)
6. Od lewej: dr Ritvars Jansons (Muzeum Okupacji Łotwy), referuje dr Támas Stark (Węgierska Akademia Nauk)
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Referuje dr Ritvars Jansons
6a. Referuje dr Ritvars Jansons
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":W pierwszym rzędzie od lewej: gen. bryg. Stanisław "Burza" Karliński prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Piotrków Tryb., prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz, w drugim: Támas Stark, Milena Bykowska, Dariusz Rogut
7. W pierwszym rzędzie od lewej: gen. bryg. Stanisław „Burza” Karliński prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Piotrków Tryb., prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz, w drugim: Támas Stark, Milena Bykowska, Dariusz Rogut
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Od lewej: dr Dariusz Rogut, prof. Tadeusz Wolsza (IH PAN), referuje dr Aleksiej Zacharczenko
8. Od lewej: dr Dariusz Rogut, prof. Tadeusz Wolsza (IH PAN), referuje dr Aleksiej Zacharczenko
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Od lewej: dr Ritvars Jansons, prof. Wadim Zołotariow, prof. Jurij Szapował, w drugim rzędzie: Włodzimierz Tomaszewski, prof. Ute Schmidt (Wolny Uniwersytet w Berlinie), dr Aleksiej Zacharczenko, prof. Galina Iwanowa (Rosyjska Akademia Nauk), w piątym Carme Agustí Roca, prof. Dmitrij Frołow (Narodowe Archiwum Finlandii)
9. Od lewej: dr Ritvars Jansons, prof. Wadim Zołotariow, prof. Jurij Szapował, w drugim rzędzie: Włodzimierz Tomaszewski, prof. Ute Schmidt (Wolny Uniwersytet w Berlinie), dr Aleksiej Zacharczenko, prof. Galina Iwanowa (Rosyjska Akademia Nauk), w piątym Carme Agustí Roca, prof. Dmitrij Frołow (Narodowe Archiwum Finlandii)
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Od lewej: Jerzy Bednarek, Milena Bykowska, Dariusz Rogut
10. Od lewej: Jerzy Bednarek, Milena Bykowska, Dariusz Rogut
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Referuje mgr Milena Bykowska
11. Referuje mgr Milena Bykowska
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Od lewej: dr Jerzy Bednarek, mgr Milena Bykowska, referuje mgr Krzysztof Jałmużniak
11a. Od lewej: dr Jerzy Bednarek, mgr Milena Bykowska, referuje mgr Krzysztof Jałmużniak
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Wśród uczestników studenci IH UJK
12. Wśród uczestników studenci IH UJK
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Od lewej dr Dariusz Rogut, prof. Tadeusz Wolsza, prof. Dmitrij Frołow
12a. Od lewej dr Dariusz Rogut, prof. Tadeusz Wolsza, prof. Dmitrij Frołow
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Referuje prof. Dmitrij Frołow
13. Referuje prof. Dmitrij Frołow
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":W pierwszym rzędzie dr Ritvars Jansons, obok dr Radosław Żurawski vel Grajewski, w tle absolwenci IH UJK mgr Paweł Wąs, mgr Aleksandra Leśna
13a. W pierwszym rzędzie dr Ritvars Jansons, obok dr Radosław Żurawski vel Grajewski, w tle absolwenci IH UJK Paweł Wąs, Aleksandra Leśna
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Od lewej: dr Jerzy Bednarek, mgr Krzysztof Jałmużniak, referuje dr hab. Janusz Wróbel (IPN O/Łodź)
14. Od lewej: dr Jerzy Bednarek, Krzysztof Jałmużniak, referuje dr hab. Janusz Wróbel (IPN O/Łodź)
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":W dyskusji uczestniczy dr Jerzy Bednarek
14a. W dyskusji uczestniczy dr Jerzy Bednarek
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Referuje prof. Xaviera Moreno Juliá (Uniwersytet Rovira i Virgili w Taragonie)
15. Referuje prof. Xaviera Moreno Juliá (Uniwersytet Rovira i Virgili w Taragonie)
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Od lewej: dr Dariusz Rogut, prof. Xaviera Moreno Juliá, mgr Carme Agustí Roca
16. Od lewej: dr Dariusz Rogut, prof. Xaviera Moreno Juliá, Carme Agustí Roca
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Referuje mgr Carme Agustí Roca
17. Referuje Carme Agustí Roca
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Wśród uczestników sesji uczniowie IV LO z Piotrkowa Tryb. z opiekunem mgr Katarzyną Drańską
18. Wśród uczestników sesji uczniowie IV LO z Piotrkowa Tryb. z opiekunem Katarzyną Drańską
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":W dyskusji uczestniczy dr Támas Stark
18a. W dyskusji uczestniczy dr Támas Stark
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":W dyskusji uczestniczy prof. Zbigniew Orłowski, b. żołnierz Okręgu Wileńskiego AK, uciekinier z obozu pod Moskwą
19. W dyskusji uczestniczy prof. Zbigniew Orłowski, b. żołnierz Okręgu Wileńskiego AK, uciekinier z obozu pod Moskwą
Konferencja "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939-1956":Uczestnicy konferencji od lewej: dr Aleksiej Zacharczenko, mgr Krzysztof Jałmużniak, prof. Galina Iwanowa, mgr Milena Bykowska, dr Dariusz Rogut
20. Uczestnicy konferencji od lewej: dr Aleksiej Zacharczenko, Krzysztof Jałmużniak, prof. Galina Iwanowa, Milena Bykowska, dr Dariusz Rogut

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony