rekrutacja 2013/2014

Homelistopad 2012SZLACHETNA PACZKA NA UNIWERSYTECIE!

SZLACHETNA PACZKA NA UNIWERSYTECIE!

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt społeczny, który w przemyślany sposób łączy rodziny żyjące w niezawinionej biedzie, wolontariuszy, którzy docierają do rodzin i dobierają pomoc adekwatną do potrzeb i darczyńców, którzy przygotowują paczki odpowiadające konkretnym potrzebom. W tym roku po raz drugi trafił do Piotrkowa.

Szlachetna paczka

Każdy z nas może włączyć się do akcji. Oprócz Rady Samorządu Studentów przy akcji działają SKN Promowania Myślenia Obywatelskiego oraz Akademickie Biuro Karier "SYNERGIA".

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Więcej informacji na http://www.szlachetnapaczka.pl/ oraz u Oskara Kulińskiego (koordynator akcji) – 503418847 lub Moniki Świdzińskiej (Przewodnicząca RSS) – 693200421.

Patronat honorowy nad akcją objął Prorektor ds. Filii prof. UJK dr hab. Zygmunt Matuszak, a finał akcji w rejonie Piotrków Tryb. odbędzie się w dniach 9-10.12. na naszym Uniwersytecie.

Szlachetna paczka

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony