rekrutacja 2013/2014

Homegrudzień 2012WAŻNE OGŁOSZENIE

WAŻNE OGŁOSZENIE

U W A G A  W A Ż N E  O G Ł O S Z E N I E ! ! !  Rachunki, delegacje i inne dowody księgowe za 2012 rok przyjmowane będą w Dziale Finansowo-Księgowym do dnia 21 grudnia 2012 roku. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozliczane.

Ogłoszenie

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony