rekrutacja 2013/2014

Homestyczeń 2013SPOTKANIE OPŁATKOWE ŚRODOWISKA OGÓLNOKRAJOWEGO ZWIĄZKU BYŁYCH ŻOŁNIERZY

SPOTKANIE OPŁATKOWE ŚRODOWISKA OGÓLNOKRAJOWEGO ZWIĄZKU BYŁYCH ŻOŁNIERZY

12 stycznia 2013 r. w Radomsku odbyło się spotkanie opłatkowe środowiska Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Instytut Historii Filii UJK reprezentował w nim dr Dariusz Rogut. Przewodniczący Związku mjr Ryszard Zielonka „Kmicic” w swoim przemówieniu podkreślił m.in. wyjątkowo dobrą współpracę Instytutu Historii ze środowiskiem kombatantów KWP. Przypomniał zorganizowane konferencje naukowe oraz wystąpienia studentów i absolwentów IH UJK, w tym Rafała Bajera i Mileny Bykowskiej.

Spotkanie opłatkowe środowiska Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego

W trakcie spotkania miała miejsce uroczystość odznaczenia Złotymi Krzyżami Konspiracyjnego Wojska Polskiego kilku osób, w tym: dra Dariusza Roguta, Andrzeja Kacperka - wiceprezydenta Piotrkowa Tryb., Bogdana Pawłowskiego - burmistrza Kamieńska oraz Anny Bogusławskiej. W spotkaniu uczestniczyła także Anna Milczanowska – prezydent Radomska, sekretarz Miasta - Radosław Zatoń oraz delegacja Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej. W czasie spotkania podjęto także rozmowy w sprawie organizacji przez IH UJK kolejnej sesji naukowej w Radomsku i stałej współpracy z władzami samorządowymi.

Konspiracyjne Wojsko Polskie było jednym z największych ugrupowań powojennej konspiracji antykomunistycznej. Na jego czele stał przedwojenny nauczyciel kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”. KWP swoim zasięgiem objęło województwa: łódzkie, śląsko–dąbrowskie, częściowo kieleckie i poznańskie. Najsilniejsze struktury KWP posiadało w powiatach radomszczańskim, piotrkowskim i wieluńskim. Najgłośniejszą akcją oddziałów „Warszyca” było uwolnienie w nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 r. 57 więźniów z więzienia PUBP w Radomsku.

 

 
Spotkanie opłatkowe środowiska Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego:Od lewej: Bogdan Pawłowski - burmistrz Kamieńska, Andrzej Kacperek - wiceprezydent Piotrkowa Tryb., Anna Milczanowska – prezydent Radomska, mjr Ryszard Zielonka „Kmicic” - przewodniczący Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego
Od lewej: Bogdan Pawłowski - burmistrz Kamieńska, Andrzej Kacperek - wiceprezydent Piotrkowa Tryb., Anna Milczanowska – prezydent Radomska, mjr Ryszard Zielonka „Kmicic” - przewodniczący Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego
Spotkanie opłatkowe środowiska Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego:Od lewej mjr Mieczysław Orzełek - wiceprezes Zarządu Głównego Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska, kpt. Lucjan Brycht „Zaczep”
Od lewej: mjr Mieczysław Orzełek - wiceprezes Zarządu Głównego Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska, kpt. Lucjan Brycht „Zaczep”
Spotkanie opłatkowe środowiska Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego:Odznaczenie otrzymuje dr Dariusz Rogut
Odznaczenie otrzymuje dr Dariusz Rogut
Spotkanie opłatkowe środowiska Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego:Od lewej: Bogdan Pawłowski, Anna Bogusławska, Andrzej Kacperek, mjr Ryszard Zielonka, mjr Mieczysław Orzełek, Dariusz Rogut
Od lewej: Bogdan Pawłowski, Anna Bogusławska, Andrzej Kacperek, mjr Ryszard Zielonka, mjr Mieczysław Orzełek, Dariusz Rogut
Spotkanie opłatkowe środowiska Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego:Od lewej: kpt. Ryszard Kozłowski „Ryś”, mjr Ryszard Zielonka „Kmicic”, kpt. Lucjan Brycht „Zaczep”, dr Dariusz Rogut
Od lewej: kpt. Ryszard Kozłowski „Ryś”, mjr Ryszard Zielonka „Kmicic”, kpt. Lucjan Brycht „Zaczep”, dr Dariusz Rogut
Spotkanie opłatkowe środowiska Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego:Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Spotkanie opłatkowe środowiska Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego:Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony