rekrutacja 2013/2014

Homestyczeń 2013OGŁOSZENIE WS. STYPENDIUM SPECJALNEGO

OGŁOSZENIE WS. STYPENDIUM SPECJALNEGO

U W A G A ! ! ! W terminie od 29 stycznia do 20 lutego 2013r. wszyscy studenci otrzymujący stypendium specjalne skladają oświadczenie na semestr letni POBIERZ. W miejscu świadomy odpowiedzialności wpisują odręcznie ....nie uległy zmianie dane stanowiące podstawę przyznania stypendium specjalnego.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony