rekrutacja 2013/2014

Homekwiecień 2013ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz Katedra Stosunków Międzynarodowych Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu w Iwano-Frankiwsku i Związek Strzelecki  „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza, Jednostka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie, mają zaszczyt zaprosić do udziału w dwudniowej międzynarodowej konferencji naukowej:

Pogranicza Europy Środkowo-Wschodnia – na skrzyżowaniu polityki, kultury i historii

która odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2013 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Organizatorzy konferencji kładą nacisk na interdyscyplinarny charakter wystąpień, umożliwiający stworzenie szerokiej platformy do debaty intelektualnej na temat uwarunkowań towarzyszących kształtowaniu się historycznej przestrzeni kulturowej i społecznej, jej wewnętrznych podziałów, współczesnych problemów, funkcjonowaniu elit politycznych oraz wpływu Unii Europejskiej.

Konferencja Pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony