rekrutacja 2013/2014

Homeczerwiec 2013NAGRODA FUNDACJI IM. JADWIGI CHYLIŃSKIEJ ORAZ INSTYTUTU HISTORII PAN

NAGRODA FUNDACJI IM. JADWIGI CHYLIŃSKIEJ ORAZ INSTYTUTU HISTORII PAN

21 marca 2013 r. w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie i ogłoszenie wyników II Konkursu Historycznego na najlepsze prace naukowe poświęcone drugiej (powojennej) konspiracji w Polsce, opublikowane drukiem od 1 marca 2012 r., zorganizowanego przez Fundację im. Jadwigi Chylińskiej we współpracy z Instytutem Historii PAN w Warszawie.

Nagroda Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej oraz Instytutu Historii PAN

II nagroda została przyznana za książkę „Śmierć komunistom”! Młodzieżowa konspiracja niepodległościowa na Ziemi Łódzkiej, Zelów 2012, pod redakcją dra Dariusza Roguta pracownika Instytutu Historii Filii UJK. W skład nagrodzonego zespołu weszło siedmiu absolwentów IH Filii UJK: Rafał Janusz Bajer, Milena Bykowska, Krzysztof Jałmużniak, Aleksandra Leśna, Emila Stępniak, Piotr Walewski i Paweł Wąs oraz Artur Ossowski i Joanna Żelazko, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.
„Śmierć komunistom”! Młodzieżowa konspiracja niepodległościowa na Ziemi Łódzkiej, ss. 428. Wykaz artykułów: Joanna Żelazko, Sytuacja młodzieży po zakończeniu II wojny światowej; Emilia Stępniak, Spiskowo – Bojowa Organizacja Harcerska w Łodzi (1948); Rafał Janusz Bajer, Błyskawica i Konspiracyjne Przysposobienie Wojskowe w Pabianicach (1948-1949); Krzysztof Jałmużniak, Wolność i Niepodległość w gminie Kruszyna (1948-1949); Artur Ossowski, Chłopcy Z w Łodzi (1949-1950); Piotr Walewski, Towarzystwo Antykomunistyczne TAK w Łodzi (1949-1952); Milena Bykowska, Związek Białej Tarczy w Łodzi (1949-1950); Aleksandra Leśna, Grupa Stanisława Siergieja w Łodzi (1951-1953); Dariusz Rogut, Skauting w Pabianicach (1952-1953); Paweł Wąs, Harcerstwo Konspiracyjne Polski - Konspiracyjne Wojsko Polskie w Tomaszowie Mazowieckim (1952 – 1953).

Uroczystości poświęcone Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu
Od lewej: dr hab. prof. IH PAN Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, dr hab. Andrzej Koryn, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein
Uroczystości poświęcone Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu
Dyplom odbiera dr Dariusz Rogut oraz mgr Piotr Walewski
Uroczystości poświęcone Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu
Przemawia prezes Zarządu Fundacji mecenas Tomasz Karolko
Uroczystości poświęcone Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu
Druga od lewej: Krystyna Bień-Orlicz, czwarty dr Dariusz Iwaneczko
Uroczystości poświęcone Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu
Nagrodzeni od lewej: Krzysztof Jałmużniak, Piotr Walewski, Dariusz Rogut, Milena Bykowska i Paweł Wąs
Uroczystości poświęcone Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu
Od lewej: prof. Tadeusz Wolsza, Krzysztof Jałmużniak, mec. Tomasz Karolko, Krystyna Bień-Orlicz, Piotr Walewski, Paweł Wąs, Piotr Nowak, dr Dariusz Rogut, prof. Tadeusz Epsztein
Uroczystości poświęcone Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu
"Śmierć komunistom!”. Młodzieżowe organizacje antykomunistyczne na Ziemi Łódzkiej w latach 1948-1953, red. D. Rogut, Zelów 2012

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony