rekrutacja 2013/2014

Homeczerwiec 2013PROJEKT HISTORYCZNY „PAMIĘĆ KRESÓW”

PROJEKT HISTORYCZNY „PAMIĘĆ KRESÓW”

W kwietniu br. zakończyła się merytoryczna część projektu historycznego „Pamięć Kresów” realizowanego w IV LO im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim przy współpracy Instytutu Historii Filii UJK. Jej uczestnikami było 24 uczniów klas II B i II C.

Projekt historyczny "Pamięć Kresów"

Zajęcia prowadził prof. Bolesław Bolanowski (prezes łódzkiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich), dr Dariusz Rogut z IH UJK oraz mgr Krzysztof Jałmużniak (absolwent IH UJK). Opiekunem uczniów była mgr Katarzyna Drańska.

W trakcie wykładów uczniowie zapoznali się z historią Lwowa okresu międzywojennego, sowieckiej i niemieckiej okupacji Lwowa 1939-1945, ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu, historią Wilna okresu międzywojennym oraz okupacji litewskiej, niemieckiej i sowieckiej oraz represji wobec żołnierzy AK i Polaków na Wileńszczyźnie po 1944 r. Cykl spotkań zakończyło seminarium na temat „Sylwetki wybitnych dowódców kresowych Armii Krajowej”. Od 3 do 5 czerwca 2013 r. uczestnicy projektu wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym Suwałki-Wilno-Troki. Celem tego wyjazdu jest przybliżenie wiedzy i więzi uczestników projektu „Pamięć Kresów” z historią i losami Polaków na Litwie oraz poznanie ważnych dla Polaków miejsc kultury, historii i dziedzictwa narodowego w Wilnie. Podsumowanie projektu nastąpi 28 czerwca 2013 r. wraz z rozstrzygnięciem konkursu na prezentację multimedialną „Pamięć Kresów”.

mgr Katarzyna Drańska

Projekt historyczny "Pamięć Kresów"Od lewej: mgr Krzysztof Jałmużniak, dr Dariusz Rogut
Od lewej: mgr Krzysztof Jałmużniak, dr Dariusz Rogut
Projekt historyczny "Pamięć Kresów":Uczestnicy projektu podczas prezentacji
Uczestnicy projektu podczas prezentacji
Projekt historyczny "Pamięć Kresów"Uczestnicy projektu podczas prezentacji
Uczestnicy projektu podczas prezentacji
Projekt historyczny "Pamięć Kresów":Od lewej: dr Dariusz Rogut, mgr Krzysztof Jałmużniak, z prawej mgr Katarzyna Drańska
Od lewej: dr Dariusz Rogut, mgr Krzysztof Jałmużniak, z prawej mgr Katarzyna Drańska

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony