rekrutacja 2013/2014

Homelipiec 2013FILOLOGIA POLSKA Z LOGOPEDIĄ

FILOLOGIA POLSKA Z LOGOPEDIĄ

N O W O Ś Ć ! ! !  Instytut Filologii Polskiej wyszedł naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy oferując na kierunku filologia polska specjalność LOGOPEDIA !!!
Po ukończeniu studiów Absolwent jest przygotowany do pracy w szkole podstawowej jako nauczyciel języka polskiego. Dodatkowo ma kwalifikacje uprawniające go do pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju mowy, z trudnościami w opanowaniu języka ojczystego w mowie i piśmie na poziomie II etapu edukacyjnego.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony